73. OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK - 16.08.2016 08:37 - Zaključeno


Škrlup in jablanova pepelovka v integrirani pridelavi

Pozne sorte jablan je še potrebno varovati pred škrlupom in skladiščnimi boleznimi, v nasadih, kjer se pojavljajo jutranje megle oz. močne rose pa so razmere ugodne tudi za širjenje listnih pegavosti. Te povzročajo predčasno odpadanje listja in s tem slabše dozorevanje plodov. Za varstvo drevja uporabite katerega izmed fungicidov kot so Merpan 80 WDG, Orthocide 80WG, Scab 80 WG, Zato 50 WG ali Flint. Vsi našteti pripravki imajo karenco 21 dni. Pri zelo poznih sortah lahko uporabite tudi še Thiram 80 WG s karenco 35 dni. Za varovanje plodov pred skladiščnimi boleznimi lahko uporabite pripravke s krajšo karenco kot so Geoxe (3 dni), Bellis (7 dni), Luna experience (14 dni). Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

Ekološki nasadi

S pojavljanjem jutranje megle in močnih ros lahko tudi v ekoloških nasadih pričakujemo ugodne razmere za širjenja različnih pegavosti in sajavosti na listih in plodovih. Sadjarjem zato priporočamo da nasade še varujejo s fungicidom Vitisan. Za varstvo pred jabolčnim in drugimi zavijači pa uporabite biološki pripravek Madex max, Carpovirusine in Lepinox plus. Presledki med škropljenji naj ne bodo daljši od enega tedna, boljše delovanje pa lahko dosežete tako, da izmenično škropite vsako drugo vrsto v 4-dnevnih presledkih. Robne vrste oz. obod nasada poškropite vsakič.

Upoštevajte smernice rabe pripravkov v ekoloških pridelavi, ki so dostopna tudi na spletni povezavi: http://www.program-podezelja.si/sl/knjiznica/99-tehnoloska-navodila-za-ekolosko-pridelavo-sadja/file


Datum objave obvestila: 16.08.2016 08:37
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS