132. OBVESTILO ZA LASTNIKE VINOGRADOV: Pregledi vinogradov na prisotnost zlate trsne rumenice - 12.08.2016 13:16 - Zaključeno


Vinogradnike obveščamo, da izvaja Služba za varstvo rastlin na KGZS – Zavodu Novo mesto od sredine meseca avgusta na območju Vinorodne dežele Posavje preglede vinogradov in vzorčenje na trsne rumenice.

Vzorčene trse označimo z lepilnim trakom in uradno nalepko MKGP. Prisotnost karantenske zlate trsne rumenice lahko ugotovimo samo na podlagi laboratorijskih analiz. Rezultate lastnik vinograda prejme po pošti skupaj z obvestilom o vzorčenju.

Zainteresirani vinogradniki lahko v primeru opaženih sumljivih znakov (rdečenje – rdeče sorte, rumenenje – bele sorte, upogibanje listov navzdol,…) naročijo pregled vinograda ter morebitno analizo na številkah 07/373-05-79 ali 07/373-05-94 in s tem preprečijo nadaljnje širjenje te nevarne bolezni. Pregledi in vzorčenja so brezplačni. Izvajali se bodo predvidoma do konca meseca septembra.


Datum objave obvestila: 12.08.2016 13:16
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS