130. OBVESTILO ZA VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 09.08.2016 15:17 - Zaključeno


V nasadih jablan in hrušk dosegajo plodovi v povprečju 80 - 90 % končne velikosti (78 - 79 po lestvici BBCH). Obiranje zgodnjih sort jablan 'Gala' in 'Elstar' se predvideva v zadnji dekadi avgusta. Zorenje zgodnjih hrušk ('Viljamovka') je pospešeno – doseganje tehnološke zrelosti se predvideva od sredina avgusta.

Za zaključna tretiranja zgodnjih sort pred skladiščnimi boleznimi pridejo v poštev pripravki s kratko varnostno dobo: LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha; karenca 14 dni; tretiranje na 7 dni), BELLIS (0,8 kg/ha; karenca 7 dni; tretiranje 2× zaporedoma na 7 – 12 dni: zadnji nanos 7 dni pred obiranjem) ali GEOXE (0,45 kg/ha; karenca 3 dni; tretiranje 2×; zadnji nanos 3 dni pred obiranjem).

Za zaščito nasadov s poznimi sortami svetujemo sredstva proti okužbam z jablanovim in hruševim škrlupom, ki imajo učinek tudi na skladiščne bolezni: MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha; karenca: 28 dni), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha; karenca: 28 dni), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha) in SCAB 480 SC (3,13 l/ha; oba karenca: 21 dni) ali tiram: THIRAM 80 WG (3,0 kg/ha; karenca: 35 dni), oziroma ZATO PLUS (le jablana; 1,9 kg/ha; karenca: 35 dni), ZATO 50 WG (le jablana; 150 g/ha; karenca: 21 dni; tretiranje 35 in 21 dni pred obiranjem), FLINT (le jablana; 150 g/ha; karenca: 21 dni; tretiranje 35 in 21 dni pred obiranjem)

Kjer se pojavljajo prerazmnožitve rdeče sadne in navadne pršice, nadzorujte njihove populacije s pripravkom MASAI (0,5 kg/ha; karenca: 7 dni) ali VERTIMEC PRO (1,125 l/ha; karenca: 7 dni), katera je potrebno uporabiti samostojno in pri temperaturah pod 25 °C.

Priporočamo tudi preglede plodov na napade jabolčnega zavijača. Na površinah, kjer se škoda pojavlja redno, oz. je presežen prag škodljivosti (1% napadenih plodov), uporabite pripravek AFFIRM (4 kg/ha; 7 dni karence).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 09.08.2016 15:17
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS