129. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 09.08.2016 15:12 - Zaključeno


Vinska trta prehaja v zorenje grozdnih jagod (81 po lestvici BBCH). Pri sorti 'Modra frankinja' se začenja barvanje jagod, posamezna obarvanja so opazna tudi pri 'Žametni črnini'.

Varstvo pred peronosporo vinske trte je smiselno zaključiti s tretiranjem v naslednjih dneh s pripravki kot so: DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha; 28 dni), DITHANE M-45 (2 kg/ha; 28 dni), MANFIL 75 WG (2 kg/ha; 28 dni), MANFIL 80 WP (2 kg/ha; 28 dni), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha; 28 dni), PINOZEB M-45 (2 kg/ha; 28 dni), PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha; 28 dni), FOLPAN 50 SC (3 l/ha; 28 dni za vinsko grozdje), FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha; 35 dni za vinsko grozdje). Kjer je rast še vedno bujna, lahko za zaključna tretiranja uporabite tudi PRIPRAVKE NA OSNOVI BAKRA: CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha; 21 dni), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha; 21 dni), CHAMPION 50 WG (0,20 - 0,25 % konc. ; 21 dni), CHAMP FORMULA 2 FLO (2 l/ha; 21 dni), KOCIDE 2000 (0,20 % konc. ; 35 dni), CUPROXAT (0,75 % konc. ; 28 dni) ali BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS (0,75 % konc. ; 28 dni).

Proti oidiju vinske trte dodajte sredstvo kot je: DYNALI (0,65 l/ha; 21 dni), NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha; 14 dni), LUNA EXPERIENCE (0,5 l/ha; 28 dni za vinsko grozdje), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha; 21 dni za vinsko grozdje), MISHA 20 EW (0,23 l/ha; 14 dni), TOPAS 100 EC (0,3 l/ha; 28 dni) ali TOPAZE (0,3 l/ha; 28 dni), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha; 14 dni za vinsko grozdje), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha; 14 dni), KUSABI 300 SC (0,3 l/ha; 28 dni), TALENDO (0,25 l/ha; 28 dni), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha; 42 dni), FALCON EC 460 (0,3-0,4 l/ha; 35 dni), CRYSTAL (0,16 l/ha; 30 dni za vinsko in 21 dni namizno grozdje), …

Na belih sortah (npr. 'Kraljevina') opažamo prve pojave sive plesni, kateri so lahko posledica poškodb zaradi grozdnih sukačev, bodisi pokanja ob neenakomernem razvoju jagod. Priporočamo spremljanje zdravstvenega stanja in v primeru razvoja okužb ukrepanje s pripravki kot so: CANTUS (1,2 kg/ha; 28 dni), PROLECTUS (1,2 kg/ha; 14 dni), TELDOR SC 500 (1-1,5 l/ha; 21 dni za vinsko in 14 za namizno grozdje), TELDOR PLUS (1-1,5 l/ha; 21 dni za vinsko in 14 za namizno grozdje), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; 21 dni), MYTOS (2,5 l/ha; 21 dni), PYRUS 400 SC (2 l/ha; 35 dni), ROVRAL AQUAFLO (1,5 l/ha; 21 dni) ali BOTECTOR (na osnovi Aureobasidium pullulans; 400 g/ha; karenca je zagotovljena s časom uporabe), ki je primeren tudi za ekološko pridelavo. Nanos je potrebno opraviti le v predelu grozdja. Za boljše učinkovanje svetujemo dodatek SILWET L-77 (največ 0,3 l/ha), BREAK THRU S 240 (v 0,05-0,1% konc.) ali ETALFIX-PRO (0,1% konc.), ob uporabe katerih je potrebno zmanjšati porabo vode.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.

 


Datum objave obvestila: 09.08.2016 15:12
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS