127. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 03.08.2016 15:22 - Zaključeno


Vinska trta zaključuje razvoj plodičev in večina grozdnih jagod se med seboj dotika (79 po lestvici BBCH).

Za varstvo pred peronosporo vinske trte priporočamo rabo preventivnih sredstev kot so: DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha), POLYRAM DF (2,4 kg/ha), ANTRACOL (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), FOLPAN 50 SC (3 l/ha), FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha). Kjer je rast še vedno prebujna, lahko za zaključna tretiranja uporabite tudi PRIPRAVKE NA OSNOVI BAKRA: CUPRABLAU Z ULTRA WP (1,8 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 50 WP (2 kg/ha), CHAMPION 50 WG (0,20 - 0,25 % konc.), CHAMP FORMULA 2 FLO (2 l/ha), KOCIDE 2000 (0,20 % konc), CUPROXAT (0,75 % konc.) ali BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS (0,75 % konc.).

Proti oidiju vinske trte dodajte sredstvo kot je: DYNALI (0,65 l/ha), NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha), LUNA EXPERIENCE (0,5 l/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), TALENDO EXTRA (0,3 l/ha), MISHA 20 EW (0,23 l/ha), TOPAS 100 EC (0,3 l/ha) ali TOPAZE (0,3 l/ha), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha), KUSABI 300 SC (0,3 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), FALCON EC 460 (0,3-0,4 l/ha), CRYSTAL (0,16 l/ha), …

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 03.08.2016 15:22
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS