70. OREHOVA MUHA - 02.08.2016 11:43 - Zaključeno


Na območju Celjske in Koroške regije se je let orehove muhe začel med 18. in 20. julijem. Ulovi so kontinuirani in na posameznih lokacijah tudi številčni (do 23 osebkov/ploščo/teden).

Zato v kolikor še niste, opravite škropljenje proti orehovi muhi s pripravkom Laser 240 SC, v največjem dovoljenem odmerku 0,15 L/ha in porabi vode do 3L/odraslo drevo. Škropilni brozgi je potrebno dodati prehranski atraktant Nutrel, ki služi kot vaba za orehovo muho. Za tretiranje se pripravi 0,04% suspenzija pripravka (Laser 240 SC – 40 mL/100 L vode + Nutrel – 1,5 L/100 L vode). Poškropi se samo spodnjo tretjino drevesne krošnje na severni ali vzhodni strani tako, da se za vsako odraslo drevo porabi približno 3 L škropilne brozge (380 L/ha). V primeru, da po aplikaciji še beležite ulove orehove muhe, škropljenje s pripravkom Laser 240 SC ponovite v presledku enega do dveh tednov. Tudi v primeru, če pada več kot 10 mm dežja, škropljenje ponovite takoj, ko se drevesa posušijo. Pripravek Laser 240 SC se lahko na istem zemljišču uporabi največ tri krat v eni rastni sezoni.

V primeru, da se bo let orehove muhe nadaljeval še v drugi polovici meseca avgusta, tretje škropljenje opravite s pripravkom Calypso 480 SC.

Tisti, ki imate na vrtu le posamezna drevesa, kjer zaradi višine dreves in posledičnega zanašanja, aplikacija z insekticidi ni mogoča, lahko v kolikor še niste, pokrijete površino pod krošnjo dreves z vrtno kopreno (vrteks), ki prepreči izlet odraslih osebkov orehove muhe in nadaljnje odlaganje jajčec v zeleno lupino. Vrtno kopreno na tleh pustite do konca septembra.

Ta ukrep v celoti ne prepreči poškodb, saj poškodbe še vedno lahko povzročijo oplojene samice, ki priletijo iz sosednjih dreves, prav gotovo pa lahko občutno zmanjša pritisk populacije in posledično poškodb orehove muhe. Ukrep je primeren le za posamična drevesa, v nasadih orehov pa je učinkovito le zatiranje s pomočjo insekticidov.


Datum objave obvestila: 02.08.2016 11:43
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS