69. VARSTVO SADNEGA DREVJA - 02.08.2016 11:42 - Zaključeno


Fenološka faza

Plodovi jabolk v povprečju na opazovane sorte dosegajo 80 do 90 % končne velikosti (BBCH 78 –

79).

Jablanov škrlup, ostale skladiščne bolezni jablan

Na območju Celjske in Koroške regije je na sadjarskih lokacijah v zadnjih dneh (od 25.7. do 1.8.) padlo od 37 (Kasaze) do 56,6 mm (Črnova) dežja. V primeru, ko pade nad 25 mm dežja je potrebno pred naslednjimi padavinami škropljenje ponoviti.

Pri uporabi kontaktno delujočih fungicidov proti škrlupu dajte v sadovnjakih, kjer vam pozeba ni pobrala celotnega pridelka in bo ta primeren za skladiščenje prednost pripravkom, ki delujejo tudi na pozni-skladiščni škrlup in ostale skladiščne bolezni. Uporabite pripravke kot so: Thiram 80 WG (3kg/ha) ), Zato 50 WG (100 – 150 g/ha), Zato plus (1,9 kg/ha). Še vedno pa lahko uporabite pripravke na osnovi aktivne snovi kaptan: Merpan 80 WDG (1,88 kg/ha), Orthocide 80 WG (2 kg/ha) ali Scab 80 WG (1,9 kg/ha).

Pri zaključnih škropljenjih jablan in hrušk, katerih plodovi bodo primerni za skladiščenje daljše časovno obdobje, priporočamo uporabo pripravka Bellis (0,8 kg/ha) ali Geoxe (0,15 kg/ha na 1 m višine krošnje, najvišji dovoljeni odmerek je 0,45 kg/ha), ki imata najkrajšo karenčno dobo (Bellis 7 dni, Geoxe 3 dni).

Pripravek Bellis deluje proti škrlupu in skladiščnim boleznim kot so grenka gniloba sadja (Gleosporium spp.) in siva plesen (Botrytis cinerea). Prav tako pripravek Geoxe zmanjšuje okužbe povzročiteljev skladiščnih bolezni jabolk in hrušk kot so sive plesni (Botryotinia fuckeliana), zelene gnilobe sadja (Penicillium expansum) ter grenke gnilobe jabolk (Gloesporium album).

V primeru pogostih ploh in padavin v drugi polovici avgusta pri sortah, ki niso pozeble in se pozno obirajo z zaključnimi škropljenji ne hitite in jih v tem primeru opravite v septembru.

V nasadih, ki so pozebli in nimajo primernega pridelka za skladiščenje, pa v drugi polovici avgusta opravite zadnja škropljenja proti škrlupu.

Pazite na temperature zraka, če te presegajo 30 °C se izogibajte dodajanju vseh pripravkov na osnovi močljivega žvepla in foliarnih gnojil!

V primeru toče takoj opravite škropljenje s pripravki, ki vsebujejo aktivno snov kaptan kot so: Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG ali Scab 80 WG.

Jabolčni zavijač

Ulovi jabolčnega zavijača na feromonskih vabah so na opazovanih lokacijah tako intenzivnih kot neškropljenih in ekstenzivnih nasadih pod pragom gospodarske škode.

V nasadih, kjer je kakovosten pridelek preglejte plodove. Pregled naj obsega 1000 plodov posamezne sorte. V primeru, da je presežen prag škodljivosti (1% črvivih plodov) opravite med 5. in 10. avgustom še eno škropljenje proti jabolčnem zavijaču. Priporočamo uporabo pripravka Affirm (4kg/ha), ki ima najkrajšo karenco (7 dni).

V nasadih, kjer so zaradi pozebe drevesa prazna, pa zatiranje jabolčnega zavijača ni potrebno.

Bodite dosledni pri upoštevanju karenčne dobe glede na tehnološki rok obiranja posamezne sorte jabolk!

Fitofarmacevtsko sredstvo

KARENCA (št. dni)

FUNGICIDI

 

Thiram 80 WG, Zato plus

35

Orthocide 80 WG, Merpan 80 WDG

28

Scab 80 WG, Zato 50 WG

21

Bellis

7

Geoxe

3

 

 

INSEKTICIDI

 

Affirm

7

 

OPOZORILO:

Tiram 80 WG: s sredstvom se ne sme tretirati v območju 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Bellis: s sredstvom se ne sme tretirati v območju 40 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Affirm s sredstvom se v nasadih jablan ne sme tretirati v obmocju 50 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda.

Hrušev ožig

Izvajajte redne preventivne preglede na prisotnost Erwinie amylovora povzročiteljice bakterijskega hruševega ožiga. V primeru suma na okužbo s hruševim ožigom obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije v Žalcu (03 71 21 600 ali 616).


Datum objave obvestila: 02.08.2016 11:42
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS