126. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 27.07.2016 14:09 - Zaključeno


Vinska trta zaključuje razvoj plodičev in večina grozdnih jagod se med seboj dotika (79 po lestvici BBCH).

Fenološki razvoj vinske trte se pozna tudi pri pojavih novih okužb s peronosporo vinske trte, ki so pričakovani predvsem na vršičkih, zalistnikih in drugih mlajših delih rastline. Možnost okužb je vezana na obilno jutranjo roso, občasne padavine ter bujnost rasti v vinogradih. Uporaba sredstev s kombiniranim delovanjem je smiselna predvsem na površinah, kjer opazite aktivne okužbe. Tam lahko za preprečevanje nadaljnje škode uporabite pripravke kot: ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), FORUM MZ WG (2,5 kg/ha), EQUATION PRO (400 g/ha), MELODY COMBI WG 65,3 (1,5 kg/ha, le za vinsko grozdje), ANTRACOL COMBI WP 62,8 (2,5 kg/ha),… Za umirjanje prebujne rasti lahko izberete pripravke v kombinaciji z bakrom: CURZATE C EXTRA (2 kg/ha), GALBEN C (4-5 kg/ha), AMALINE FLOW (2,25 l/ha), PERGADO C (4-5 kg/ha). V kolikor je rast umirjena in obsežnejših okužb ni prisotnih, priporočamo rabo preventivnih sredstev kot so: MILDICUT (4 l/ha), ENERVIN (2,5 kg/ha), PERGADO D (1,4 l/ha), oz. enostavnejše dotikalne pripravke: FOLPAN 50 SC (3 l/ha), FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha), DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2 kg/ha), MANFIL 80 WP (2 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2 kg/ha), PINOZEB M-45 (2 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2 kg/ha), POLYRAM DF (2,4 kg/ha), ANTRACOL (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha).

Med tem pojavi oidija vinske trte na poznih legah še vedno predstavljajo nevarnost za pridelek. Svetujemo rabo pripravkov kot so: DYNALI (0,65 l/ha), NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), TALENDO EXTRA (0,3 l/ha), LUNA EXPERIENCE (0,5 l/ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), FALCON EC 460 (0,3-0,4 l/ha), DOMARK 100 EC (0,3 l/ha), POSTALON 90 SC (1,25 l/ha), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha), KUSABI 300 SC (0,3 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), CRYSTAL (0,16 l/ha), …

Razmik med tretiranji naj v tem obdobju ne presega 8-10 dni; prilagodite ga prirastu ter količini in intenzivnosti padavin (obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade 30 mm/m2 padavin ali več).

Vinogradnike hkrati obveščamo, da se odrasli osebki ameriškega škržatka pojavljajo v vinogradih Vinorodne dežele Posavje od sredine meseca julija. Učinkovitost preteklih zatiranj spremljajte z lovom na 3-4 rumenih lepljivih ploščah, obešenih v senčnem predelu trsov. V primeru preseženega praga (4 ali več odraslih škržatkov) je potrebno v vinogradih za pridelavo grozdja, brajdah in ohišnicah tretiranje z insekticidom ponoviti. V primeru, da s težavo prepoznate ameriškega škržatka, se za pomoč pri prepoznavanju lahko obrnete tudi na Službo za varstvo rastlin na KGZS-Zavod Novo mesto.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 27.07.2016 14:09
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS