61. OBVESTILO O VARSTVU JABLAN IN HRUŠK - 22.07.2016 14:34 - Zaključeno


Škrlup in jablanova pepelovka v integrirani pridelavi

Nasade jablan in hrušk je potrebno kljub prevladujočemu suhemu in vročemu vremenu redno varovati pred škrlupom. Presledki med škropljenji naj bodo dolgi od 10 do 14 dni, odvisno od zdravstvenega stanja v nasadih in lokalnega vremena. Uporabite katerega od dotikalnih fungicidov na osnovi mankozeba (Dithane DG neotec, Dithane M-45, Mankoz 75 WG, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP Penncozeb 75 DG, Pinozeb M 45), kaptana (Merpan 80 WDG, Orthocide 80WG, Scab 80 WG), ditianona (Delan 700 WG, Faban) ali pripravek Thiram 80 WG ali Vitisan. Vsi pripravki dobro zatirajo tudi razne listne pegavosti (jablanova listna pegavost, alternarijske pegavosti), ki se zadnja leta pojavljajo tudi v integriranih nasadih.

 

V primeru pojava neurij s točo nasade čimprej poškropite s pripravkom na osnovi kaptana.

 

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko škropivu dodajte katerega izmed žveplovih pripravkov kot je Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG. Pred škropljenjem odstranite okužene poganjke. Omenjeni žveplovi pripravki se zaradi mikrokapsulirane formulacije sproščajo počasneje in dalj časa v primerjavi z elementarnim žveplom in so zato manj nevarni za ožige. Poleg delovanja na pepelovke žveplo omejuje tudi širjenje raznih škodljivcev kot so pršice, resarji ipd.

Škropljenje opravite v večernih urah in upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 

Jabolčni zavijač

Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonske vabe so bili v zadnjem tednu zelo visoki. Poleg jabolčnega zavijača spremljamo tudi močnejše ulove breskovega in drugih zavijačev. Glede na sedanje toplo vreme je nevarnost za pojave škod na plodovih zelo velika, zato je potrebno škodljivca redno zatirati. V sedanjih razmerah, ko je potencial škodljivcev velik in so razmere za njegov razvoj in širjenje ugodne, naj bodo presledki med škropljenji krajši (okoli 10 dni). V vročem vremenu je tudi čas delovanja insekticidov krajši. Uporabite katerega izmed insekticidov kot so Coragen, Calypso, Mospilan SG, Mospilan 20 SG, Moksycan 20 SG ali Steward. Škropivu lahko dodate tudi virusni pripravek Madex max ali Carpovirusine ali pripravek na osnovi Bacillus thuringensis Lepinox plus.

Pri rabi insekticidov pazite na čebele! Škropljenje opravite v mirnem vremenu in pred tem odstranite cvetočo podrast!

 

Ekološki nasadi

Ekološkim sadjarjem še naprej priporočamo, da nasade redno varujete pred raznimi pegavostmi na listih in plodovih. Uporabite lahko fungicide na osnovi bakra ali kalijevega hidrogen karbonata (Vitisan) ali na osnovi žvepleno apnene brozge (Cutisan) ali žvepla (Cosan, Kumulus DF, Microthiol special, Pepelin, Thiovit jet ali Vindex 80 WG). Upoštevajte smernice rabe pripravkov v ekoloških pridelavi.

Za zatiranje jabolčnega in drugih zavijačev redno uporabljajte biološke pripravke kot so Madex max, Carpovirusine, Lepinox plus. Razmaki med škropljenji naj ne bodo daljši od enega tedna, boljše delovanje pa lahko dosežete tako, da izmenično škropite vsako drugo vrsto v 4-dnevnih presledkih. Robne vrste oz. obod nasada poškropite vsakič. Delovanje bioloških pripravkov je pri visokih temperaturah kratko.


Datum objave obvestila: 22.07.2016 14:34
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS