122. OBVESTILO ZA VARSTVO PLODOVK - 21.07.2016 11:42 - Zaključeno


V nasadih paprike in paradižnika so že vidne prve poškodbe od gosenic koruzne vešče in južne plodovrtke. Pridelovalcem priporočamo, da zaščitite pridelek. Uporabite lahko enega izmed naslednjih sredstev: AFFIRM (2 kg/ha; 3 dni karence), KARATE ZEON (0,15 l/ha; 3 dni karence) ali NEEMAZAL – T/S (2-3 l/ha; 3 dni karence).

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 21.07.2016 11:42
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS