119. OBVESTILO ZA VARSTVO OREHA - 21.07.2016 11:38 - Zaključeno


Pridelovalce orehov obveščamo, da glede na spremljanje leta orehove muhe, v nasadih čas za uporabo insekticidnih pripravkov nastopi v zadnji dekadi julija oz. 14 dni po začetku leta oz. ob prvem večjem številu ulovov osebkov na rumene lepljive plošče. Za varstvo pridelka lahko uporabite: LASER 240 SC v odmerku 0,15 l/ha in porabi 3 l vode na odraslo drevo; nanesete ga s prehranskim dodatkom (Nutrel), skladno z navodili, po spodnji tretjini drevesne krošnje. Pri tem uporabite šobe za nekoliko večje kapljice. Uporabite lahko tudi pripravek CALYPSO SC 480 v odmerku 25 ml na 100 l vode, oz. 0,25 l/ha (poraba 1000 l vode na ha) ali IMIDAN 50 WG (1,5 kg/ha). Nanos obnovite v presledku 10 do 14 dni, oz. če zapade 10 mm ali več padavin.

Insekticidu je za boljši učinek potrebno dodati prehransko privabilo NUTREL, v 1,5% koncentraciji, oz. 1,5 l na 100 l vode.

Na vrtovih je za posamezna drevesa primernejša zaščita s prekrivanjem tal pod krošnjami z vrtnarsko kopreno, s katero preprečite izletanje odraslih osebkov muhe in odlaganje jajčec.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru rabe insekticidov poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 21.07.2016 11:38
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS