118. OBVESTILO ZA VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN PO NEURJU S TOČO - 21.07.2016 11:38 - Zaključeno


Po neurju s točo je potrebno opraviti ročno odstranjevanje poškodovanih plodov in preprečiti širjenje monilinijskih gnilob. Zaščita s fitofarmacevtskimi sredstvi zaradi aktualnega obiranja pridelka v večini nasadov ni tehtna. Pri poznih sortah je poleg odstranjevanja poškodovanih plodov v okviru drugih higienskih ukrepov možno uporabiti pripravke s krajšo karenco kot so npr.: PROLECTUS (1 dan karence), ROVRAL AQUAFLO (3 dni), TELDOR SC 500 (3 dni), TELDOR PLUS (3 dni karence), …

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 21.07.2016 11:38
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS