46. Kumarna plesen - 18.06.2004 02:30 - Poslano


Večinoma hladno vreme ni ugodno vplivalo na rast kumar na prostem. Te so do sedaj dosegle višino od 20 do 30 cm. Sedaj je čas, da opravite preventivno škropljenje z enim od bakrenim pripravkom, s katerim boste vplivali tudi na pojav bakterijskega ožiga bučnic . Ta bolezen se rada pojavlja v razmerah, ko je veliko dežja. Med bakrenimi pripravki imata pri nas dovoljenje za uporabo Champion WP 50 in Ramin 50 .

Vremenske razmere za okužbo in prisotnost spor kumarne plesni v ozračju bomo spremljali tudi letos. O nevarnosti in času uporabe posameznih pripravkov pa vas bomo sproti obveščali .

Pripravili: A. Ferlež, mag. M. Rak-Cizej, M. Zmrzlak


Datum objave obvestila: 18.06.2004 02:30
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS