46. Varstvo krompirja - 18.06.2004 02:30 - Poslano


V večini nasadih krompirja so vrste že strnjene . Na Celjskem območju je bila prva kritična vre dnost v nasadih, kjer je fenofaza vznika nastopila okrog 5. maja, dosežena v času med 5. in 8. junijem. Kritična vrednost na po dlagi katere priporočamo pripravke z sistemičnim in lokalno sistemičnim delovanjem na našem območju zaenkrat še ni bila dosežena! Glede na vremensko napoved kaže, da bodo v naslednjih dneh ugodne razmere za pojav te bolezni. Z ato priporočamo, da v nasadih, kjer so vrste sklenjene in tam, kjer do sedaj še niste opravili škropljenja s kontaktnim fungicidom uporabite sedaj enega od sistemičnih pripravkov kot je:: Galben M , Ridomil (R) MZ 72 WP , Melody duo ali Tattoo . V nasadih, kjer vrste še niso strnjene uporabite enega od kontaktnih fungicidov.

Pripravili: A. Ferlež, mag. M. Rak-Cizej, M. Zmrzlak


Datum objave obvestila: 18.06.2004 02:30
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS