60. OREHOVA MUHA - 14.07.2016 11:51 - Zaključeno


Na opazovanih lokacijah Celjske in Koroške regije na feromonskih vabah in rumenih lepljivih ploščah, z izjemo lokacije Gotvolje (samo 1 ulov), še nismo zabeležili ulovov orehove muhe. V kolikor še niste, izobesite rumene lepljive plošče, da se boste lažje odločili za optimalen čas škropljenja.

Tisti, ki imate na vrtu le posamezna drevesa, kjer zaradi višine dreves in posledičnega zanašanja, aplikacija z insekticidi ni mogoča, lahko v tem času pokrijete površino pod krošnjo dreves z vrtno kopreno (vrteks), ki prepreči izlet odraslih osebkov orehove muhe in nadaljnje odlaganje jajčec v zeleno lupino. Vrtno kopreno na tleh pustite do konca septembra.

Ta ukrep v celoti ne prepreči poškodb, saj poškodbe še vedno lahko povzročijo oplojene samice, ki priletijo iz sosednjih dreves, prav gotovo pa lahko občutno zmanjša pritisk populacije in posledično poškodb orehove muhe. Ukrep je primeren le za posamična drevesa, v nasadih orehov pa je učinkovito le zatiranje s pomočjo insekticidov.

Prvo škropljenje proti orehovi muhi opravite 14 dni po začetku leta orehove muhe oziroma ob prvem večjem številu ulovov osebkov na rumene lepljive plošče.

Uporabite pripravek Laser 240 SC, v največjem dovoljenem odmerku 0,15 L/ha in porabi vode do 3L/odraslo drevo. Škropilni brozgi je potrebno dodati prehranski atraktant Nutrel, ki služi kot vaba za orehovo muho. Za tretiranje se pripravi 0,04% suspenzija pripravka (Laser 240 SC – 40 mL/100 L vode + Nutrel – 1,5 L/100 L vode). Poškropi se samo spodnjo tretjino drevesne krošnje na severni ali vzhodni strani tako, da se za vsako odraslo drevo porabi približno 3 L škropilne brozge (380 L/ha). Škropljenje ponovite v presledku enega do dveh tednov. V primeru, če pada več kot 10 mm dežja, škropljenje ponovite takoj, ko se drevesa posušijo.


Datum objave obvestila: 14.07.2016 11:51
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS