112. OBVESTILO ZA VARSTVO OREHA - 14.07.2016 11:21 - Zaključeno


Pridelovalce orehov obveščamo, da je sedaj primeren čas za nameščanje rumenih lepljivih plošč (3 do 4 plošče na nasad). S ploščami, katere namestite na južno stran krošenj, spremljate začetek in številčnost leta orehove muhe. Na podlagi ulova določimo primeren čas za ustrezno ukrepanje z insekticidi. Optimalen termin za uporabo insekticida je 14 dni po začetku leta orehove muhe oz. ob prvem številčnem ulovu na rumene plošče. O času zatiranje boste pravočasno obveščeni.

Kjer uporaba insekticida ni možna (posamezna drevesa na vrtovih ali strnjenih naseljih) lahko pod krošnje orehov namestite vrtno kopreno s pomočjo katere lahko zmanjšate škodo. Koprena naj bo na tleh od sredine julija dalje pa vse do konca septembra.


Datum objave obvestila: 14.07.2016 11:21
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS