109. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 08.07.2016 11:10 - Zaključeno


Vinska trta razvija grozdiče, ki se začenjajo povešati. Grozdne jagode so do velikosti zrna graha (75 po lestvici BBCH).

Pojavi okužb s peronosporo vinske trte so pogosti in nevarnost širjenja bolezni je še vedno visoka. Pri zaščiti pridelka je poleg uporabe fitofarmacevtskih sredstev potrebno pozornost nameniti tudi ustreznim agrotehničnim opravilom. Iz območja grozdja postopno odstranjujte liste in povečajte zračnost. Pri tem pazite, da ne bo prišlo do sončnih ožigov. Kjer je rast prebujna, skrajšajte poganjke in s pomočjo bakrovih pripravkov umirite razvoj trte. Pri zaščiti dajemo še vedno prednost kombiniranim in sistemično delujočim pripravkom: FORUM MZ WG (2,5 kg/ha), ANTRACOL COMBI WP 62,8 (2,5 kg/ha), MOXIMATE PLUS (2,5 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (2,5 kg/ha), NAUTILE DG (2,4 kg/ha), PROFILUX (1,25 kg/ha), ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), EQUATION PRO (400 g/ha), MIKAL PREMIUM F (3 kg/ha), MELODY COMBI WG 65,3 (1,5 kg/ha, le za vinsko grozdje), ANTRACOL COMBI WP 62,8 (2,5 kg/ha), MOMENTUM TRIO (3 kg/ha), EMENDO F (1,5 kg/ha), PERGADO MZ (2,5 kg/ha), GETT (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (2 kg/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (,5 kg/ha), VALIS F (1,5 kg/ha), GALBEN M (2,5 kg/ha),... V vinogradih z bujnejšo rastjo lahko uporabite tudi pripravke v kombinaciji z bakrom: CURZATE C EXTRA (2 kg/ha), GALBEN C (4-5 kg/ha), AMALINE FLOW (2,25 l/ha), PERGADO C (4-5 kg/ha).

Sočasno s peronosporo se pojavlja tudi oidij vinske trte. Svetujemo uporabo sredstev kot so: FALCON EC 460 (0,3-0,4 l/ha), TALENDO EXTRA (0,3 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), LUNA EXPERIENCE (0,5 l/ha), DOMARK 100 EC (0,3 l/ha), POSTALON 90 SC (1-1,25 l/ha), CRYSTAL (0,16 l/ha), KUSABI 300 SC (0,25 l/ha), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha), DYNALI (0,65 l/ha),…

Razmik med tretiranji naj v tem obdobju ne presega 8-10 dni; prilagodite ga prirastu ter količini in intenzivnosti padavin (obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade 30 mm/m2 padavin ali več).

Pozorni bodite na razvoj grozdov in prvo uporabo botriticidnih pripravkov. Še preden se grozdne jagode strnejo in zaprejo grozd, svetujemo za prvo zaščito proti sivi plesni z uporabo pripravkov kot so: CANTUS WG (1,2 kg/ha), PYRUS 400 SC (2 l/ha), ROVRAL AQUAFLO (1,5 l/ha), MYTHOS (2,5 l/ha), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha), TELDOR SC 500 (1-1,5 l/ha), TELDOR PLUS (1-1,5 l/ha), PROLECTUS (1,2 kg/ha) ali BOTECTOR (400 g/ha; na osnovi Aureobasidium pullulans; priporočena uporaba 3-4×), ki ga lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi. Navedena sredstva je smiselno nanesti le v predelu grozdja.

V zadnjih dneh poteka množičen nalet drugega rodu grozdnih sukačev. Svetujemo uporabo pripravka LEPINOX PLUS (1 kg/ha) ali DELFIN WG (0,15 %), oz. RUNNER 240 SC (0,3 l/ha), MIMIC (0,6 l/ha), CORAGEN (150 ml/ha), AFFIRM (1,5 kg/ha), oz. kjer se pojavljajo tudi napadi pršic VERTIMEC PRO (1,0 l/ha).

Za spremljanje odraslih osebkov ameriškega škržatka namestite v vinograde 3 do 4 rumene lepljive plošče. Plošče obesite v senčne predele trsov, kjer se škržatek najraje zadržuje. Tudi v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je spremljanje ameriškega škržatka s 3–5 rumenimi lepljivimi ploščami na ha obvezno. Plošče boste v juliju in začetku avgusta redno pregledovali in če pri tedenskem pregledu ugotovite ulov 4 ali več odraslih škržatkov, je potrebno v vinogradih za pridelavo grozdja, brajdah in ohišnicah opraviti še drugo tretiranje. V primeru, da s težavo prepoznate ameriškega škržatka, se za pomoč pri prepoznavanju lahko obrnete tudi na Službo za varstvo rastlin na KGZS-Zavod Novo mesto.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 08.07.2016 11:10
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS