101. OBVESTILO ZA VARSTVO FIŽOLA PRED FIŽOLOVIM OŽIGOM - 05.07.2016 12:22 - Zaključeno


Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 05.07.2016 12:22
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS