52. OBVESTILO O VARSTVU POSEVKOV FIŽOLA - 30.06.2016 15:07 - Zaključeno


Fižolov ožig in listna pegavost na fižolu

V zadnjih dneh na opazovanih lokacijah zabeležili prve pojave fižolovega ožiga (Collethortrichum lindemuthianum), kot škrlatno rdeče obrobljene uleknjene pege na listih ali strokih fižola. Pri opazovanjih smo v zadnjih dneh zabeležili tudi pojav listnih pegavosti na fižolu (Mychosphaerella spp.). Znaki so zelo podobni fižolovemu ožigu, le da imamo pri listni pegavosti fižola manj vdrte pege na listih. Pridelovalce fižola opozarjamo, da pregledajo svoje nasade fižola in ob pojavu fižolovega ožiga uporabijo enega od fungicidov: Cuprablau Z 50 WP (je preventivni kontaktni fungicid; odmerek 0,8-1,5 kg/ha; največ 3-krat v eni rastni sezoni; K = 3 dni), Ortiva (sistemični fungicid; odmerek 1-2 L/ha – odmerek je odvisen od višine škropljenih rastlin; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni) ali Switch 62,5 (ima kombinirano kontaktno in sistemično delovanje; deluje na fižolov ožig in tudi na listno pegavost na fižolu (odmerek 1 kg/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 28 dni za stročnice za zrnje, K = 14 dni za ostale stročnice). Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno upoštevajte!

 

Varstvo fižola pred ušmi

V zadnjih dneh na opazovanih lokacijah beležimo v nasadih fižola prisotnost kolonij črne fižolove uši (Aphis fabae). Pridelovalce opozarjamo, da redno pregledujejo svoje nasade fižola in ob prisotnosti uši uporabijo enega od insekticidov: Fastac 100 EC ( 0,125 L/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), Karate Zeon 5 CS (samo za stročji fižol; 0,15 L/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), Kaiso EG – fižol za zrnje (150 g/ha; le 1-krat v eni rastni sezoni; K = 7 dni), Pirimor 50 WG (0,75 kg/ha; največ 2-krat v eni rastni sezoni; K = 14 dni), Bio plantella flora kenyatox verde (100%; K = 4 dni), Valentin EKO insekticid iz naravnega piretrina-R (100%; karenca 4 dni). Pred škropljenjem pozorno preberite navodila za uporabo in jih ob škropljenju dosledno upoštevajte!


Datum objave obvestila: 30.06.2016 15:07
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS