83. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 10.06.2016 15:11 - Zaključeno


Vinska trta cveti. (61-64 po lestvici BBCH).

Trenutni vremenski pogoji so zelo ugodni za pojav in razvoj glivičnih okužb.

Za varstvo pred peronosporo vinske trte priporočamo kombinirane in sistemično delujoče pripravke: MOMENTUM F (4 kg/ha), MOMENTUM TRIO (3 kg/ha), MIKAL FLASH (4 kg/ha), MIKAL PREMIUM F (3 kg/ha), PROFILER (3 kg/ha), ANTRACOL COMBI WP 62,8 (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (2 kg/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), MELODY COMBI WG 65,3 (1,5 kg/ha, le za vinsko grozdje), MOXIMATE 725 WG (1,25 kg/ha), MOXIMATE PLUS (1,25 kg/ha), NAUTILE DG (2,4 kg/ha), PROFILUX (1,25 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (,5 kg/ha), GALBEN M (2,5 kg/ha), ACROBAT MZ WG (2,5 kg/ha), FORUM STAR (1,6 kg/ha), FORUM MZ WG (2,5 kg/ha), MILDICUT (2-3 kg/ha), ELECTIS 75 WG (1,5-1,8 kg/ha), VALIS F (1,5 kg/ha), EMENDO F (1,5 kg/ha), PERGADO D (1,4 l/ha), PERGADO MZ (2,5 kg/ha), PERGADO – F (2-2,5 kg/ha), GETT (2,5 kg/ha), ORVEGO (0,8 l/ha),...

Proti oidiju vinske trte lahko uporabite sredstva kot so POSTALON 90 SC (1-1,25 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), TALENDO EXTRA (0,08-0,2 l/ha), CRYSTAL (0,16 l/ha), KUSABI 300 SC (0,25 l/ha), FOLICUR EW 250 (0,4 l/ha), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha), TEBUSHA 25% EW (0,4 l/ha), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), FALCON EC 460 (0,3-0,4 l/ha), NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha), DYNALI (0,65 l/ha),… Škropilni brozgi je smiselno dodajati tudi 3-5 kg/ha pripravka na osnovi žvepla (v času polnega cvetenja ga izpustite), ki deluje zaviralno tudi na razvoj pršic. Uporabite lahko: COSAN, COSAVET DF, COSINUS, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL, MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF, PEPELIN, POL-SULPHUR 80 WG, POL-SULPHUR 80 WP, THIOVIT JET ali VINDEX 80 WG.

Na legah, kjer ste v preteklih letih sledili povečano pojavnost grozdnih sukačev, bodite v socvetjih pozorni na zapredke gosenic. V primeru prerazmnožitve vam svetujemo v predelu grozdja nanos sredstva LEPINOX PLUS (1 kg/ha) na osnovi Bacillus Thuringhiensis var. Kurstaki.

Pri spremljanju razvoja ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni zlate trsne rumenice, opažamo razvoj ličink na stopnjah L1 in L2. Njihovo zatiranje bomo na območju vinorodne dežele Posavje priporočili po popolnoma zaključenem cvetenju vinske trte.

Razmike med tretiranji prilagodite količini in intenzivnosti padavin ter prirastu. Obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade 30 mm/m2 padavin ali več, oz. naj v tem obdobju ne presega 10 dni.

 

V ekološki pridelavi je pozitivno zdravstveno stanje vinogradov v največji meri odvisno od zagotavljanja dobre zračnosti trsov. To dosegate z ustreznimi agrotehničnimi deli. Fitofarmacevtska in druga sredstva služijo kot dopolnitev.

Za zaščito pred peronosporo vinske trte uporabite PRIPRAVKE NA OSNOVI BAKRA (v višini 10-20% priporočenega odmerka), ki jih izmenjujete s sredstvom za krepitev odpornosti rastlin MYCO-SIN (4 kg/ha; na osnovi kislih glin) v kombinaciji z žveplom. Pri uporabi bakra upoštevajte, da letna količina uporabljenega čistega bakra na istem zemljišču ne sme presegati 4 kg/ha. Baker se ne sme mešati s sredstvi kisle reakcije. Fitotoksično lahko deluje tudi ob uporabi v vlažnem in hladnem vremenu, na moker list. Ožigom in osipanju je izpostavljeno tudi cvetje. Na legah, ki jih je prizadela pozeba ali toča, lahko uporabo bakrovih pripravkov (ki umirjajo in zavirajo rast) deloma nadomestite s sredstvi na osnovi kislih glin.

Pri varstvu pred oidijem vinske trte priporočamo redno dodajanje PRIPRAVKOV NA OSNOVI ŽVEPLA (v odmerku 3-5 kg). Ob uporabi pripravka VITISAN (6 kg/ha ob uporabi največ 800 l vode/ha) pazite, da ga nanašate v lepem vremenu, na suh list. V poštev pride še pripravek AQ – 10 (35 g/ha na osnovi izolata glive Ampelomyces quisqualis).

Redno varstvo vinske trte je v obdobju, ko se regeneracija trsov po pozebi umirja, možno dopolnjevati še s pripravki na osnovi alg, ki ugodno vplivajo na večanje naravne odpornosti.

Nanos sredstev naj bo na v tem obdobju prilagojen izpiranju zaradi pogostih padavin, zaradi česar so lahko razmiki med tretiranji dokaj kratki.

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 10.06.2016 15:11
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS