81. OBVESTILO ZA VARSTVO FIŽOLA PRED BAKTERIOZAMI - 08.06.2016 13:44 - Zaključeno


V posevkih fižola, ki je trenutno v razvojni fazi razvit četrti pravi list ali več (14 ~ po BBCH), so se začele pojavljati bakterioze. Zoper njih lahko uporabite sredstvo CHAMPION 50 WG (50 g/10 l).


Datum objave obvestila: 08.06.2016 13:44
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS