70. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 31.05.2016 15:12 - Zaključeno


Vinska trta je v razvoju socvetij, ki so jasno vidna in nabrekla (53 - 55 po lestvici BBCH) ter z razvojem osem in več listov (18 po lestvici BBCH).

Vremenske razmere so v trenutnem obdobju naraščanja temperatur zraka ob pogostih padavinah zelo naklonjene razvoju glivičnih obolenj.

V prihajajočem obdobju vam za zaščito pred peronosporo vinske trte priporočamo pripravke kot so MIKAL FLASH (4 kg/ha), MOMENTUM F (4 kg/ha), MIKAL PREMIUM F (3 kg/ha), MOMENTUM TRIO (3 kg/ha), ANTRACOL COMBI WP 62,8 (2,5 kg/ha), RIDOMIL GOLD COMBI PEPITE (2 kg/ha), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (2,5 kg/ha), MOXIMATE 725 WG (1,25 kg/ha), MOXIMATE PLUS (1,25 kg/ha), SFINGA EXTRA WDG (,5 kg/ha), MILDICUT (2-3 kg/ha), ELECTIS 75 WG (1,5-1,8 kg/ha), VALIS F (1,5 kg/ha), ORVEGO (0,8 l/ha),...

Proti oidiju vinske trte dodajte PRIPRAVKE NA OSNOVI ŽVEPLA (3 kg/ha). Na legah, ki so za pojav oidija bolj občutljive, lahko uporabite tudi pripravke kot so KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 l/ha), POSTALON 90 SC (1 – 1,25 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), TALENDO EXTRA (0,08-0,2 l/ha),…

Pri trsih, ki so bili prizadeti zaradi pozebe, so ob rasti sekundarnih poganjkov možne prerazmnožitve pršic, zaradi česar priporočamo pozorno spremljanje njihovega razvoja. V primeru močnejšega napada je možno uporabiti pripravek VERTIMEC PRO (0,1% konc., oz. največjem odmerku 1 l/ha).

Razmike med tretiranji prilagodite količini in intenzivnosti padavin ter prirastu. Obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade na m2 30 mm padavin ali več, oz. naj v tem obdobju ne presega 7-10 dni.

Na legah, ki so izpostavljene vsakoletnim napadom gosenic grozdnih sukačev, sledite pojavom zapredkov. V primeru prerazmnožitve se obrnite na Službo za varstvo rastlin.

Izleganje ličink ameriškega škržatka, prenašalca karantenske zlate trsne rumenice, smo zabeležili 23.05.2016. Ustrezen čas in način njihovega zatiranja bomo napovedali po zaključenem cvetenju vinske trte.

 

V ekološki pridelavi je pozitivno zdravstveno stanje vinogradov v največji meri odvisno od zagotavljanja dobre zračnosti trsov. To dosegate z ustreznimi agrotehničnimi deli. Fitofarmacevtska in druga sredstva služijo kot dopolnitev.

Za zaščito pred peronosporo vinske trte uporabite PRIPRAVKE NA OSNOVI BAKRA (v višini 10-20% priporočenega odmerka), ki jih izmenjujete s sredstvom za krepitev odpornosti rastlin MYCO-SIN (4 kg/ha; na osnovi kislih glin) v kombinaciji z žveplom. Pri uporabi bakra upoštevajte, da letna količina uporabljenega čistega bakra na istem zemljišču ne sme presegati 4 kg/ha. Baker se ne sme mešati s sredstvi kisle reakcije. Fitotoksično lahko deluje tudi ob uporabi v vlažnem in hladnem vremenu, na moker list. Ožigom in osipanju je izpostavljeno tudi cvetje. Na legah, ki jih je prizadela pozeba ali toča, lahko uporabo bakrovih pripravkov (ki umirjajo in zavirajo rast) deloma nadomestite s sredstvi na osnovi kislih glin.

Pri varstvu pred oidijem vinske trte priporočamo redno dodajanje PRIPRAVKOV NA OSNOVI ŽVEPLA (v odmerku 3-5 kg). Ob uporabi pripravka VITISAN (6 kg/ha ob uporabi največ 800 l vode/ha) pazite, da ga nanašate v lepem vremenu, na suh list. V poštev pride še sredstvo AQ – 10 (35 g/ha na osnovi izolata glive Ampelomyces quisqualis)

Redno varstvo vinske trte je v obdobju, ko se regeneracija trsov po pozebi umirja, možno dopolnjevati še s pripravki na osnovi alg, ki ugodno vplivajo na večanje naravne odpornosti.

Nanos sredstev naj bo na v tem obdobju prilagojen izpiranju zaradi pogostih padavin, zaradi česar so lahko razmiki med tretiranji dokaj kratki.

 

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 31.05.2016 15:12
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS