66. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 24.05.2016 14:28 - Zaključeno


Vinska trta je v razvoju petega do osmega lista (15-18 po lestvici BBCH). Vremenske razmere so v trenutnem obdobju pogostih padavin zelo naklonjene razvoju glivičnih obolenj.

Za zaščito pred peronosporo vinske trte je potrebno poskrbeti za preventivno zaščito z enim od pripravkov kot so: DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2,0 kg/ha), MANFIL 80 WP (2,0 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2,0 kg/ha), PINOZEB M-45 (2,0 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2,0 kg/ha), ANTRACOL (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha), FOLPAN 50 SC (2 l/ha), POLYRAM DF (do 2,4 kg/ha), MILDICUT (2-3 kg/ha) ali ELECTIS 75 WG (1,5-1,8 kg/ha). Kjer ste predhodno že uporabili pripravek na osnovi fosetil-Al: MOMENTUM F (3 kg/ha) ali MIKAL FLASH (3 kg/ha), z njegovo uporabo nadaljujte v skladu z navodili.

Proti oidiju vinske trte je smiselno dodati PRIPRAVKE NA OSNOVI ŽVEPLA (3 kg/ha). Uporabite lahko tudi sredstva kot so QUADRIS (0,75-1,0 l/ha; zaloge v uporabi do 31.01.2017), UNIVERSALIS (2 l/ha; vinogradi za pridelavo vinskega grozdja) ali CABRIO TOP (2 kg/ha), ki delujejo še na peronosporo vinske trte.

Pri trsih, ki so bili prizadeti zaradi pozebe, so ob rasti sekundarnih poganjkov možne prerazmnožitve pršic, zaradi česar priporočamo pozorno spremljanje njihovega razvoja. V primeru močnejšega napada je možno uporabiti pripravek VERTIMEC PRO (0,1% konc., oz. največjem odmerku 1 l/ha).

Razmike med tretiranji prilagodite količini in intenzivnosti padavin ter prirastu. Obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade na m2 30 mm padavin ali več, oz. naj v tem obdobju ne presega 7-10 dni.

Fitofarmacevtska sredstva je smiselno v obdobju stresnih razmer za prizadete rastline uporabljati samostojno, brez dodajanja listnih gnojil in drugih preparatov, ki krepijo naravno odpornost rastlin. Uporaba slednjih bo smiselna šele v času ponovnega obraščanja trsov.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 24.05.2016 14:28
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS