62. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V KROMPIRJU - 24.05.2016 14:24 - Zaključeno


Ekološke razmere za razvoj krompirjeve plesni so ugodne. Priporočamo vam, da v nasadih kjer vrste še niso sklenjene in ni znakov bolezni opravite preventivno škropljenje z enim od kontaktnih fungicidov: ANTRACOL*, ANTRACOL WG 70*, BANKO 500 SC*, DITHANE DG Neotec*, DITHANE M-45*, ENERVIN, FROWNCIDE, GETT*, MANFIL 75 WG, MANFIL 80 WP, MANKOZ 75 WG*, PENNCOZEB 75 DG, PINOZEB M-45, POLYRAM DF, RANMAN TOP, RANMAN TWINPACK, REVUS, SHIRLAN 500 SC, WINBY ali pripravkov na osnovi bakra: BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS, CHAMPION 50 WG*, CUPRABLAU Z 35 WP*, CUPRABLAU Z ULTRA WP*, CUPROXAT, KOCIDE 2000, NORDOX 75 WG, ki so dovoljeni za zaščito ekoloških posevkov. V času pogostih padavin (če pade več kot 30mm padavin) bodite pozorni na možnost izpiranja kontaktnih sredstev.

Pri krompirju sajenem bolj zgodaj oz. v posevkih kjer so prisotne že prve okužbe, priporočamo uporabo pripravkov s sistemičnim ali polsistemičnim delovanjem: ACROBAT MZ WG*, ANTRACOL COMBI WP 62,8, BANJO FORTE, CURZATE C EXTRA, ELECTIS 75 WG, EQUATION PRO, FORUM MZ*, INFINITO, MELODY DUO WG 66,8, MOXIMATE 725 WP, NAUTILE DG, ORVEGO, PERGADO MZ*, PROFILUX, RIDOMIL Gold MZ Pepite, SACRON 45 DG, TANOS 50 WG, ...

Pripravki označeni z * so registrirani tudi za zatiranje črne listne pegavosti krompirja.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.

Preglednica 1: Seznam fungicidov, ki so v Sloveniji v letu 2016 registrirani za zatiranje krompirjeve plesni.

Fitofarmacevtsko sredstvo

Aktivna snov

[g/l, g/kg]

Odmerek

[kg, l/ha]

Karenca

[dni]

ACROBAT MZ WG*

mankozeb + dimetomorf

2

7

ANTRACOL WG 70*

propineb

2,5

14

ANTRACOL*

propineb

2,5

14

ANTRACOL COMBI WP 62,8

cimoksanil + propineb

2,5

14

BANKO 500 SC*

klorotalonil

2

8

BANJO FORTE

diametomorf + fluazinam

1

7

CURZATE C EXTRA

bakrov hidroksid + cimoksanil

2

28

DITHANE DG Neotec*

mankozeb

2

7

DITHANE M-45*

mankozeb

2

7

ELECTIS 75 WG

mankozeb + zoksamid

1,5 – 1,8

7

ENERVIN

metiram + ametoktradin

2

7

EQUATION PRO

cimoksanil + famoksadon

0,4

14

FORUM MZ WG*

mankozeb + dimetomorf

2

7

FROWNCIDE

fluazinam

0,4

7

GETT*

mankozeb + mandipropamid

2 – 2,5

21

INFINITO

propamokarb + fluopikolid

1,2 – 1,6

7

MANFIL 75 WG

mankozeb

2

7

MANFIL 80 WP

mankozeb

2

7

MANKOZ 75 WG*

mankozeb

2

7

MELODY DUO WG 66,8

propineb + iprovalikarb

2,5

14

MOXIMATE 725 WG

mankozeb + cimoksanil

2,5

7

MOXIMATE PLUS

mankozeb + cimoksanil

1,25-2,5

7

NAUTILE DG

mankozeb + cimoksanil

2

7

ORVEGO

ametoktradin + dimetomorf

0,8

7

PENNCOZEB 75 DG

mankozeb

1,7

7

PERGADO MZ*

mankozeb + mandipropamid

2 – 2,5

21

PINOZEB M-45

mankozeb

2

7

POLYRAM DF

metiram

2

21

PROFILUX

mankozeb + cimoksanil

2,5

7

RANMAN TOP

ciazofamid

0,5

7

RANMAN TWINPACK

ciazofamid + ranman močilo

0,2 + 0,15

7

REVUS*

mandipropamid

0,4 – 0,6

3

RIDOMIL Gold MZ Pepite

mankozeb + metalaksil-M

2,5

21

SACRON 45 DG

cimoksanil

0,22

14

SHIRLAN 500 SC

fluazinam

0,3 – 0,4

7

TANOS 50 WG

cimoksanil + famoksadon

0,7

14

WINBY

fluazinam

0,4

7

BAKRENI PRIPRAVKI

BIOTIP BAKROV FUNGICID PLUS

4 - 5

14

CHAMPION 50 WG*

2,5

14

CUPRABLAU Z 35 WP*

2,8

14

CUPRABLAU Z ULTRA WP*

1,8

14

CUPROXAT

4 – 5

14

KOCIDE 2000

0,15 - 0,2 %

14

NORDOX 75 WG*

1

14


Datum objave obvestila: 24.05.2016 14:24
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS