61. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 20.05.2016 15:44 - Zaključeno


Vinska trta je v razvoju petega do osmega lista (15-18 po lestvici BBCH). Vremenske razmere so v trenutnem obdobju pogostih padavin zelo naklonjene razvoju glivičnih obolenj.

Za zaščito pred peronosporo vinske trte je potrebno poskrbeti za preventivno zaščito z enim od pripravkov kot so: DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2,0 kg/ha), MANFIL 80 WP (2,0 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2,0 kg/ha), PINOZEB M-45 (2,0 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2,0 kg/ha), ANTRACOL (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha), FOLPAN 50 SC (2 l/ha), POLYRAM DF (do 2,4 kg/ha) ali ELECTIS 75 WG (1,5-1,8 kg/ha). Kjer ste predhodno že uporabili pripravek na osnovi fosetil-Al: MOMENTUM F (3 kg/ha) ali MIKAL FLASH (3 kg/ha), z njegovo uporabo nadaljujte v skladu z navodili.

Proti oidiju vinske trte je smiselno dodati PRIPRAVKE NA OSNOVI ŽVEPLA (3 kg/ha). Uporabite lahko tudi sredstva kot sta QUADRIS (0,75-1,0 l/ha; zaloge v uporabi do 31.01.2017) ali UNIVERSALIS (2 l/ha; vinogradi za pridelavo vinskega grozdja), ki delujeta še na peronosporo vinske trte.

Pri trsih, ki so bili prizadeti zaradi pozebe, so ob rasti sekundarnih poganjkov možne prerazmnožitve pršic, zaradi česar priporočamo pozorno spremljanje njihovega razvoja. V primeru močnejšega napada je možno uporabiti pripravek VERTIMEC PRO (0,1% konc., oz. največjem odmerku 1 l/ha).

Razmike med tretiranji prilagodite količini in intenzivnosti padavin ter prirastu. Obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade na m2 30 mm padavin ali več, oz. naj v tem obdobju ne presega 7-10 dni.

Fitofarmacevtska sredstva je smiselno v obdobju stresnih razmer za prizadete rastline uporabljati samostojno, brez dodajanja listnih gnojil in drugih preparatov, ki krepijo naravno odpornost rastlin. Uporaba slednjih bo smiselna šele v času ponovnega obraščanja trsov.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 20.05.2016 15:44
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS