55. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V SOJI - 16.05.2016 13:43 - Zaključeno


Posevki soje imajo slabo tekmovalno sposobnost proti plevelom, zato je strategijo uporabe herbicidov potrebno ustrezno prilagoditi. Najbolje se obnese kombinacija talnih herbicidov uporabljenih po setvi pred vznikom in kasneje korekcija z enim od primernih pripravkov. Za zatiranje plevelov po setvi pred vznikom soje lahko uporabite naslednje registrirane pripravke:

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v soji po setvi pred vznikom za zatiranje plevelov v letu 2016.

PRIPRAVEK

ODMEREK (L/ha)

PLEVELI

AFALON

2,0 – 2,1 L/ha

enoletni širokolistni

DUAL GOLD 960 EC

1,0 – 1,3 L/ha

enoletni širokolistni in ozkolistni

SHARPEN 33 EC, SHARPEN 40 SC

3 – 5 L/ha

enoletni širokolistni in ozkolistni

STOMP AQUA

2,6 L/ha

enoletni širokolistni in ozkolistni

CENTIUM 36 CS (manjše uporabe)

0,25 L/ha

enoletni širokolistni

 

Tam kjer je soja že posejana in vzklila (BBCH 09 – 51), so dovoljena naslednja sredstva:

Preglednica 2: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v soji po vzniku za zatiranje plevelov v letu 2016.

PRIPRAVEK

ODMEREK (L/ha)

PLEVELI

HARMONY 50 SX

2 x 7,5 g/ha

enoletni širokolistni

FUSILADE FORTE

0,8 – 2 L/ha

enoletni in večletni ozkolistni

FOCUS ULTRA

1,5 – 2 L/ha

ozkolistni

BASAGRAN *, BASAGRAN 480 *

1,5 – 2 L/ha

širokolistni

Pripravki označeni z * niso dovoljeni za uporabo na najožjih VVO in v ukrepu POS_FFSV.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 16.05.2016 13:43
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS