52. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 13.05.2016 15:29 - Zaključeno


Vinska trta je v razvoju petega do osmega lista (15-18 po lestvici BBCH). Vremenske razmere so v trenutnem obdobju pogostih padavin zelo naklonjene razvoju glivičnih obolenj.

Vinogradnike obveščamo, da so pogoji za primarno okužbo s peronosporo vinske trte že izpolnjeni in kjer v času od pozebe še ni bila opravljena zaščita, je potrebno poskrbeti za uporabo preventivno delujočih fungicidov. Uporabite lahko sredstva kot so: DITHANE DG NEOTEC (2 kg/ha), DITHANE M-45 (2 kg/ha), MANFIL 75 WG (2,0 kg/ha), MANFIL 80 WP (2,0 kg/ha), MANKOZ 75 WG (2,0 kg/ha), PINOZEB M-45 (2,0 kg/ha), PENNCOZEB 75 DG (2,0 kg/ha), ANTRACOL (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha), FOLPAN 80 WDG (1,25 kg/ha), FOLPAN 50 SC (2 l/ha), POLYRAM DF (do 2,4 kg/ha). Kjer ste predhodno že uporabili pripravek na osnovi fosetil-Al: MOMENTUM F (3 kg/ha) ali MIKAL FLASH (3 kg/ha), z njegovo uporabo nadaljujte v skladu z navodili.

Pri varstvu pred oidijem vinske trte morajo biti za rabo PRIPRAVKOV NA OSNOVI ŽVEPLA zadosti visoke temperature zraka (vsaj 15 °C). Uporabite lahko tudi sredstva kot sta QUADRIS (0,75-1,0 l/ha) ali UNIVERSALIS (2 l/ha; vinogradi za pridelavo vinskega grozdja), ki delujeta še na peronosporo vinske trte.

Pri trsih, ki so bili prizadeti zaradi pozebe, so ob rasti sekundarnih poganjkov možne prerazmnožitve pršic. Priporočamo pozorno spremljanje razvoja v času okrevanja prizadetih vinogradniških površin.

Razmike med tretiranji prilagodite količini in intenzivnosti padavin ter prirastu. Obnova zaščitne obloge je potrebna, ko pade na m2 30 mm padavin ali več, oz. naj v tem obdobju ne presega 7-10 dni.

Fitofarmacevtska sredstva je smiselno v obdobju stresnih razmer za prizadete rastline uporabljati samostojno, brez dodajanja listnih gnojil in drugih preparatov, ki krepijo naravno odpornost rastlin. Uporaba slednjih bo smiselna šele v času ponovnega obraščanja trsov.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 13.05.2016 15:29
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS