29. OBVESTILO O VARSTVU OLJNIH BUČ PRED PLEVELI - 05.05.2016 13:30 - Zaključeno


Navajamo aktualni seznam vseh dovoljenih herbicidov za zatiranje plevelov v oljnih bučah.

 

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2016, za uporabo v posevkih oljnih buč

po setvi pred vznikom oljnih buč in plevelov

 

Fitofarmacevtsko sredstvo,

zatira plevele

 

Aktivna snov

 

F

 

Odmerek

 

Čas uporabe

oljna buča BBCH

 

Karenca in opombe

 

CENTIUM

nekatere vrste O. in Š. pl.

klomazon

CS

0,25 L/ha

Preem

ČU

DEVRINOL 45 FL

nekatere vrste E. O. in Š. pl.

napropamid

SC

2,0 - 2,5 L/ha

 

Pred setvijo z obvezno inkorporacijo

ČU

 

STOMP AQUA

E. O. in nekat. Š. pl.

pendimetalin

CS

2,9 L/ha

Preem

 

ČU, manjša uporaba!

*SUCCESSOR 600

O. in Š. pl.

petoksamid

EC

2,0 L/ha

Preem

ČU

 

 

Preglednica herbicidov, registriranih v RS v letu 2016, za uporabo v posevkih oljnih buč

po vzniku oljnih buč in plevelov

 

Fitofarmacevtsko sredstvo,

zatira plevele

 

Aktivna snov

 

F

 

Odmerek

 

Čas uporabe

oljna buča BBCH

 

Karenca in opombe

 

FUSILADE FORTE

E. in Večl. O. pl.

(razen enoletne latovke Poa annua)

fluazifop-p-butil

EC

0,8 - 1,7 L/ha

 

Po 12 - 14

ČU, manjša uporaba!

0,8 L/ha za zatiranje E. O. plevela;

1,3 L/ha za zatiranje Večl. O. plevela (Sorghum halepense), s predhodno medvrstno obdelavo tal, s katero se razreže rizome; 1,5-1,7 L/ha za zatiranje Večl. O. plevela (Cynodon dactylon, Elymus repens)

FFS lahko v oljnih bučah uporabljajo samo poklicni pridelovalci!

Legenda: E. – enoletni, Večl. – večletni, O. – ozkolistni, Š. – širokolistni, pl. – pleveli

Preem - uporaba herbicidov pred vznikom posevka in plevelov, Po - uporaba herbicidov po vzniku posevka, razvojna faza (npr. BBCH 12) = razvita dva lista, ČU- karenca zagotovljena s časom uporabe, INKORPORACIJA – plitva zadelava v tla

Opozorilo: Za dovoljene manjše uporabe na tem seznamu učinkovitost in fitotoksičnost sredstva ni bila preverjena, zato odgovornost v zvezi z uporabo sredstva na navedenih rastlinah prevzema uporabnik sredstva!

* za FFS velja omejitev uporabe na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO1), pri pridelovalcih v izbranih KOPOP ukrepih!!!

Pri škropljenju dosledno upoštevajte vsa navodila za uporabo in omejitve!

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

 


Datum objave obvestila: 05.05.2016 13:30
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: SILVO Zveplan
Pripravil: Silvo Zveplan
Seznam registriranih FFS