41. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNEM JEČMENU - 26.04.2016 13:17 - Zaključeno


Ozimni ječmen je na njivah s težkimi, nepropustnimi oz. sušnimi tlemi v razvoju nabrekanja listne nožnice do prvih vidnih res (BBCH 41 - 49). Posevek je v tem obdobju zelo občutljiv za okužbo z ramularijsko pegavostjo ječmena (Ramularia collo-cygni), ki je v preteklosti povzročala že kar nekaj težav. Gliva povzroča sušenje listja, stebla in resic ozimnega in jarega ječmena. Škoda, ki jo povzroča, dosega več kot 25 % zmanjšanje količine, močno pa je zmanjšana tudi kakovost pridelka. Na listih, še posebej na zastavičarju in listu pod njim, opazimo majhne temno rjave do črne pege. Pege so rumeno obrobljene, rumena obroba pa postoma prehaja v zelen list. Število in gostota peg je odvisna od jakosti okužbe, na kar vplivata sortna občutljivost in ugodni pogoji za okužbo (vlažno listje pri temperaturi nad 18 ºC). Gliva v list sprošča toksine, zato se listje hitro suši.

Priporočamo, da pregledate posevke in tam kjer je ozimni ječmen že v razvojni fazi vidne prve resice (BBCH 47) izvedete zaščito posevka. Za zatiranje omenjene bolezni so trenutno registrirana naslednja sredstva: AMISTAR OPTI (2,5 L/ha), PRIAXOR EC (1,5 L/ha) in SEGURIS XTRA (1 L/ha).

Pozorni bodite na omejitve pri varstvu vodotokov. Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.


Datum objave obvestila: 26.04.2016 13:17
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS