40. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V KORUZI - 22.04.2016 07:51 - Zaključeno


Na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine ste začeli s setvijo koruze. Pri tehnologiji pridelave koruze se nagibamo k zatiranju plevelov po vzniku koruze in plevelov. Pred izbiro pripravka preglejte posevke, ocenite zapleveljenost in razvojno fazo rastlin. Najbolj optimalen čas za uporabo herbicidov je od fenološke faze dveh do štirih listov (BBCH 12 – 14).

V razvojni fazi od vznika do dveh listov lahko uporabite naslednje pripravke: ACTIVUS 40 WG (4 kg/ha), ADENGO (0,44 L/ha,), CAMIX (3,75 L/ha), CALLISTO 480 SC (0,15-0,3 L/ha), DUAL GOLD 960 EC (1-1,5 L/ha, do 1 lista), KOBAN TX (4 L/ha), LUMAX (0,25-4 L/ha), MERLIN FLEXX (0,4 L/ha,), PRIMEXTRA TZ GOLD 500 SC (2,5 4,5 L/ha, do 1 lista), SHARPEN 40 SC (2,5-4 L/ha, do 1 lista), SHARPEN 33 EC (3-5 L/ha, do 1 lista) STOMP 400 SC (3-4 L/ha), STOMP AQUA (3,3 L/ha), SUCCESSOR 600 (2 L/ha), TERANO WG 62,5 (1 kg/ha).

V razvojni fazi od dveh listov naprej lahko uporabite: AKRIS (3 L/ha, do 6 listov), ALISEO (70 g/ha, do 8 listov), ALISEO PLUS (70 g/ha, do 6 lista), ARIGO (330 g/ha, do 8 listov), ARRAT (0,2 kg/ha, do 6 lista), BASAGRAN (1,5-2 L/ha, do 7 lista), BASAGRAN 480 (1,5-2 L/ha, do 7 lista), BANDERA (1 L/ha, do 8 listov), BANVEL 480 S (0,6 L/ha, od 3-6 listov), BANVEL 4S ( 0,4-0,6 L/ha, od 3-6 listov), BROMOTRIL 225 EC (1-1,5 L/ha, do 4 lista), CALISTO TURBO (0,45 kg/ha, do 8 listov), CAMBIO (2-3 L/ha, do 7 lista), CLIOPHAR 600 SL (0,16-0,2 L/ha, do 6 listov), ELUMIS (1,5 L/ha, do 8 listov), ENTAIL (170 ml,/ha, od 3 do 5 listov), ESTERON (1 L/ha, od 4 do 5 listov), EQUIP (2-2,5 L/ha, do 6 listov), FOCUS ULTRA (1-4 L/ha, do 8 listov), GAT STAKE 20 EC (1 L/ha, od 3-6 listov), HARMONY 50 SC (22,5 g/ha, do 8 listov), HARMONY 75 WG (10-15 g/ha, 4 listi), KALIMBA (0,6 L/ha, do 8 listov), KELVIN (1 L/ha, od 3 listov naprej), KELVIN OD (1 L/ha, od 4 do 7 listov), HERBOCID (1-1,5 L/ha, 3 listi), LAUDIS (1,15-2,25 L/ha, do 8 listov), LAUDIS WG 30 (0,25-0,5 kg/ha, do 8 listov), LONTREL 100 (1-1,2 L/ha, do 5 lista), MAISTER OD (1,5 L/ha, do 6 listov), MILAGRO EXTRA 6 OD (0,75 L/ha, do 8 listov), MILAGRO 240 SC (170 ml/ha, od 3-6 listov), MOTIVELL (1 L/ha, od 3 do 7 lista), MOTIVEL EXTRA 6 OD (0,75 L/ha, do 8 listov), MONSOON ACTIVE (1-2 L/ha, do 6 listov), MUSTANG 306 SE (0,5-0,6 L/ha, od 4 do 5 listov), NICOSH (1 L/ha, od 3-6 listov), OSORNO (1,5 L/ha, do 8 listov), PEAK 75 WG (20-30 g/ha, do 7 lista), PRIMERO (1 L/ha, do 8 listov), SAMSON 4 SC (1 L/ha, do 8 listov), SAMSON EXTRA 6 OD (0,75 L/ha, do 8 listov), STARANE 2 (0,8 L/ha, od 3-4 listov), TAROT 25 WG (50-60 g/ha, do 8 listov), TEMSA (1,5 L/ha, do 8 listov), TANDUS 200 EC (1 L/ha, od 3-6 listov) ali TOMIGAN 200 EC (0,8 L/ha, od 3-6 listov).

Natančen opis pripravkov si lahko pogledate na: http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin , herbicidi v koruzi.

Z priporočenimi pripravki je smiselno kolobariti, kar pomeni, da na istem zemljišču ne uporabljate istih pripravkov oz. aktivnih snovi več let zaporedoma, ampak jih zamenjate s pripravki drugih aktivnih snovi in kemičnih skupin.

Pozorni bodite na omejitve pri varstvu vodotokov. Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.


Datum objave obvestila: 22.04.2016 07:51
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS