39. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V OZIMNIH ŽITIH - 22.04.2016 07:51 - Zaključeno


V preteklem tednu (15.04.) smo v posevkih žit opazili pojav odraslih osebkov rdečega žitnega strgača in žitnih uši. V posevkih kjer opazite 1 ličinko rdečega žitnega strgača na posamezni vrhnji list ali 10 ličink/m2 ali če je poškodovano vsaj 15% listne površine najbolj vitalnih zgornjih listov, priporočamo uporabo insekticidov.

Uporabo insekticidov lahko načrtujete sočasno z uporabo fungicidov.

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v žitih za zatiranje rdečega žitnega strgača v letu 2016.

PRIPRAVEK

ODMEREK (L/ha)

NAČIN DELOVANJA

UPORABA NA

BISCAYA

0,3

sistemično

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

BULLDOCK EC 25

0,3 – 0,5

kontaktno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

DECIS 2,5 EC

0,2 – 0,3

kontaktno

strna žita

DECIS

0,2 – 0,3

kontaktno

strna žita

FASTAC 100 EC

0,12

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen

GAT DECLINE 2,5 EC

0,2 – 0,3

kontaktno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

KAISO EG

150 (g/ha)

kontaktno+želodčno

strna žita

KARATE ZEON 5 CS

0,15

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

MAVRIK 240

0,2

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

POLECI

0,2 – 0,3

kontaktno+želodčno

strna žita

SPARVIERO

0,075

kontaktno+želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, rž

Pozorni bodite tudi na pojav žitnih uši. Prag je presežen, ko v času cvetenja na klas najdete več kot 5 do 8 uši ali je z ušmi naseljenih več kot 20% klasov oziroma, ko v času mlečne zrelosti na klasu najdete 7 do 10 uši ali ko imate z ušmi naseljenih več kot 30 % klasa. Za zatiranje uši so dovoljena naslednja sredstva.

Uporabo insekticida lahko načrtujte sočasno z uporabo fungicidov.

Preglednica 2: Registrirana fitofarmacevtska sredstva v žitih za zatiranje listnih uši v letu 2016.

PRIPRAVEK

ODMEREK (L/ha)

NAČIN DELOVANJA

UPORABA NA

BISCAYA

0,3

sistemično

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

BULLDOCK EC 25

0,3 – 0,5

kontaktno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

DECIS 2,5 EC

0,2 – 0,3

kontaktno

strna žita

DECIS

0,2 – 0,3 l/ha

kontaktno

strna žita

DECIS 100 EC

63 ml/ha

kontaktno

ječmen, pšenica, oves

FASTAC 100 EC

0,12

kontaktno, želodčno

pšenica, ječmen

GAT DECLINE 2,5 EC

0,2 – 0,3

kontaktno

strna žita

KAISO EG

150 (g/ha)

kontaktno, želodčno

strna žita

KARATE ZEON 5 CS

0,15

kontaktno, želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

MAVRIK 240

0,2

kontaktno, želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, oves, rž

PERFECTHION

0,5 L/ha

sistemično, kontaktno

pšenica, rž, tritikala

PIRIMOR 50 WG

0,3 kg/ha

kontaktno

pšenica, ječmen, oves, rž, tritikala

POLECI

0,2 – 0,3

kontaktno, želodčno

strna žita

SPARVIERO

0,075

kontaktno, želodčno

pšenica, ječmen, tritikala, rž

TEPEKI

0,14 kg/ha

sistemično

pšenica, rž, tritikala

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 22.04.2016 07:51
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS