38. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V OZIMNIH ŽITIH - 22.04.2016 07:26 - Zaključeno


Ozimna pšenica je na območju JV Slovenije večinoma v razvojni fazi dveh kolenc (BBCH 32), na zgodnejših legah pa tudi že v tretjem kolencu (BBCH 33). Posevki ozimnega ječmena se nahajajo v razvojni fazi od kolenčenja do nabrekanja listne nožnice (BBCH 33-47). Posevki jarin so v fazi razraščanja (BBCH 21-23).

Pri pregledu posevkov pšenice opažamo povečan pojav listne pegavosti. Prvo preventivno zatiranje je priporočljivo izvesti pred padavinami, ob pojavu bolezni oz. v razvojnem stadiju kolenčenja (2 – 4 kolence oz. 32 – 34 po BBCH). Prag je presežen, če najdemo septorijske pege na zgornjih treh listih pri več kot 10 % rastlin. Prvo škropljenje lahko opravite z enim od naslednjih pripravkov: AMISTAR EXTRA (0,6 – 1,0 L/ha), AMISTAR OPTI (2,5 L/ha), MIRADOR FORTE (1,5 – 2 L/ha), PRIAXOR EC (1,5 L/ha), RETENGO (1,25 L/ha), SPHERE 535 SC (0,3 – 0,5 L/ha) ali TAZER 250 SC (0,8 L/ha) ali ARCHER MAX (1 L/ha), ARTEA PLUS (0,5 L/ha), AVOCA SUPER (2 L/ha), BUMPER 25 EC (0,5 L/ha), CARAMBA (1,5 L/ha), EMINENT 125 EW (1 L/ha), FALCON EC 460 (0,6 L/ha), KEYPRO (1 L/ha), OPUS 1 (1 – 1,5 L/ha), ORIUS 25 EW (1 L/ha), PROPI 25 EC (0,5 L/ha), PROSARO (1 L/ha), SEGURIS XTRA (1 L/ha) ali ZAMIR (1,5 L/ha).

V posevkih ozimnega ječmena smo že zelo zgodaj spomladi opazili prve pojave ječmenovega listnega ožiga in ječmenove mrežaste pegavosti. Priporočamo vam, da pregledate posevke in v primeru, da so na 35 % rastlin dobro razvite posamezne pege ječmenovega listnega ožiga, izvedete preventivno zatiranje. Ravno tako bodite pozorni na pojav ječmenove mrežaste pegavosti. Prag je v začetku kolenčenja (stadij EC 32 do 33) presežen, če se na 10% rastlin pojavijo pege vsaj na treh listih. Opis bolezni s slikovnim materialom je dostopen na spletni strani KGZS Novo mesto (http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin , glivične bolezni v žitih 2016).

Za prvo tretiranje uporabite pripravek, ki bo zatiral obe bolezni. Izbirate lahko med naslednjimi sredstvi: AMISTAR EXTRA (0,6 – 1,0 L/ha), AMISTAR OPTI (2,5 L/ha), PRIAXOR EC (1,5 L/ha), RETENGO (1,25 L/ha), SPHERE 535 SC (0,3 – 0,5 L/ha) ali TAZER 250 SC (0,8 L/ha) ali ARCHER MAX (1 L/ha), FALCON EC 460 (0,5 L/ha), FOLICUR EW 250 (1 - 1,5 L/ha), OPUS 1 (1 – 1,5 L/ha), ORIUS 25 EW (1 L/ha), PROSARO (1 L/ha), SEGURIS XTRA (1 L/ha) oz. ZAMIR (1,5 L/ha).

Uporabo fungicidov lahko načrtujete sočasno z uporabo insekticidov.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 22.04.2016 07:26
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS