37. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 20.04.2016 10:29 - Zaključeno


Razvoj vinske trte je v vinorodni deželi Posavje hiter in dosega na zgodnejših legah razpiranje 4 do 5 listov (14-15 po lestvici BBCH), medtem ko je glavnina na stopnji 13 (po lestvici BBCH).

V pogojih deževnega vremena je potrebno vinograde ob odganjanju mladik zaščitit pred črno pegavostjo vinske trte. Za nanos fungicida poskrbite pred padavinami; prvič v času, ko dosegajo poganjki 2 cm in naslednjič čez 7 do 10 dni, ko so mladike velike 5 – 10 cm. Svetujemo pripravke kot so: FOLPAN 80 WDG (1,9 kg/ha), FOLPAN 50 SC (3 l/ha), ANTRACOL (2 kg/ha), ANTRACOL WG 70 (2 kg/ha) ali POLYRAM DF (3 kg/ha),… Možna je tudi uporaba pripravkov MOMENTUM F (3 kg/ha) ali MIKAL FLASH (3 kg/ha), oz. UNIVERSALIS (2 l/ha) ali QUADRIS (0,75-1 l/ha; dovoljena poraba zalog do 31.01.2017). K preteklim obvestilom podajamo dopolnitev k sredstvu DELAN 700 WG, ki se lahko proti črni pegavosti na vinski trti uporabi le v primeru, da imate staro zalogo s staro etiketo (v tem primeru je veljavnost do 31.12.2017).

Hkrati priporočamo dodajanje žvepla v obliki: THIOVIT JET, KUMULUS DF, COSAN, PEPELIN WG, MICROTHIOL SPECIAL, VINDEX 80 WG, kateri v odmerku 3 kg/ha učinkujejo na zmanjševanje napada pršic trsne kodravosti (akarinoze), trsne pršice (erinoze), učinkujejo na zmanjševanje okužb črne pegavosti vinske trte in delujejo tudi proti oidiju vinske trte.

Razmiki med tretiranji naj bodo v tem obdobju do 10 dni.

Na območju Posavja (Sromlje, Pišece, Bizeljsko) beležimo posamezne primere naleta majskih hroščev, ki objedajo poganjke in mladike. V primeru širjenja pojava se obrnite na Službo za varstvo rastlin na KGZS – Zavod Novo mesto.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 20.04.2016 10:29
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS