21. OBVESTILO ZA VARSTVO VINSKE TRTE - 05.04.2016 18:59 - Zaključeno


Vinska trta je pričela z razvojem. Odvisno od lege in sortimenta, lahko zasledimo razpiranje luskolistov, brste v stadiju volne (modra frankinja in žametna črnina) in na izpostavljenih legah (predvsem pri namiznih sortah) že odpiranje brstov z vidnimi konicami zelenih poganjkov (03-05 po lestvici BBCH).

Topli dnevi s temperaturami nad 16°C omogočajo uporabo žveplovih pripravkov: THIOVIT JET, KUMULUS DF, COSAN, PEPELIN WG, MICROTHIOL SPECIAL, VINDEX 80 WG, ki v odmerku 3 kg/ha učinkujejo na zmanjševanje napada pršic trsne kodravosti (akarinoze), trsne pršice (erinoze), učinkujejo na zmanjševanje okužb črne pegavosti vinske trte in delujejo tudi proti oidiju vinske trte.

Razmiki med tretiranji naj bodo v tem obdobju na 8 do 10 dni.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 05.04.2016 18:59
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS