13. OBVESTILO ZA ZATIRANJE ŠKODLJIVCEV V OLJNI OGRŠČICI - 25.03.2016 15:11 - Zaključeno


Oljna ogrščica se trenutno nahaja v razvojni stopnji pojavljanja socvetij (50 – 55 po BBCH). Pri kontroli posevkov smo opazili prve pojave repičnega kljunotaja (Ceutorhynchus napi), ki pa ne presegajo praga škodljivosti 2 - 4 hroščke na 10 rastlin oz. 5 hroščev na dan na rumeno posodo.

Pridelovalcem priporočamo, da naj bodo pozorni in pregledajo posevke. Če opazite presežen prag škodljivosti priporočamo uporabo enega izmed naslednjih pripravkov: KAISO EG (150 g/ha), KARATE ZEON 5 CS (0,15L/ha), SPARVIERO (0,075 l/ha) ali DECIS EC 2,5 (0,3 L/ha), DECIS (0,3 L/ha), GAT DECLINE 2,5 EC (0,3 L/ha), POLECI (0,3 L/ha) oz. MAVRIK 240 EW (0,2 L/ha) in FASTAC 100 EC (0,1 L/ha)

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 25.03.2016 15:11
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS