8. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OZIMNIH ŽITIH - 22.03.2016 11:52 - Zaključeno


Fenološki razvoj ozimnih žit (pšenica, ječmen)

Pridelovalcem ozimnih žit priporočamo, da pregledajo posevke na prisotnost plevelov. Ozimna žita so trenutno v razvojni fazi razraščanja (ozimna pšenica in ječmen: 21 – 29 po lestvici BBCH). Ko se odločate med zaščitnimi sredstvi, upoštevajte plevelno zastopanost, razvojne stopnje posevkov, katere so odvisne od rastišč, terminov setve in vrste žita, priporočene odmerke ter potrebno porabo vode.

Zatiranje plevelov v ozimnih žitih

Uporabite lahko naslednje pripravke: ALLIANCE (65-10 g/ha), ALISTER GRANDE (0,8 L/ha) (do BBCH 25), ARRAT (0,2 kg/ha), ATTRIBUT 70 SG (0,06-0,1 kg/ha), AXIAL (0,6-0,9 L/ha), AXIAL ONE (1 L/ha), BIATHLON 4D* (70 g/ha), CERIDOR MCPA* (1 L/ha) (od BBCH 25 naprej), CLIOPHAR 600 SL (0,16 – 0,2 L/ha), DUPLOSAN KV (2 l/ha), DUPLOSAN KV COMBI (2,5 l/ha) (do BBCH 25), ERGON (70 g/ha), ESTERON (0,75-1 l/ha) (od BBCH 25 naprej), GRANSTAR 76 WG (10-20 g/ha), GRANSTAR SUPER 50 SX (60 g/ha), GAT STAKE 20 EC (1-2 l/ha), GRODYL (20-40g/ha), HERBAFLEX* (2 l/ha) (do BBCH 25), HERBOCID (1,6 l/ha) (od BBCH 25 naprej), HUSSAR OD (0,1 l/ha), HUSSAR PLUS (0,2 L/ha), LINTUR 70 WG* (150-180 g/ha) (do BBCH 25), LOGRAN 20 WG* (35-40 g/ha), LONTREL 100* (1-1,2 l/ha), MEZZO (20-30 g/ha), MUSTANG 306 SE (0,4-0,6 l/ha), PALLAS 75 WG (120-250g/ha), SAVVY (30 g/ha), SEKATOR OD (0,1-0,15 l/ha), STARANE 2 (0,75-1,5 l/ha), STOMP AQUA (2,9 l/ha), TOMIGAN 200 EC (0,75-1,5 l/ha), TANDUS 200 EC (2 l/ha), TIVMETIX OD (0,2 L/ha) ali U 46 M-fluid* (1 l/ha) (od BBCH 25 naprej).

* Pripravki niso primerni za uporabo v ukrepu POZ_FFSV in najožjih VVO.

Pri uporabi herbicidov v spomladanskem času bodite še posebej pozorni na vremenske pogoje in sicer upoštevajte dnevne in nočne temperature zraka. V času aplikacije naj bodo dnevne temperature vsaj med 8 – 10 °C, nočne pa nad lediščem.

Podrobnejše obvestilo z navedenimi lastnostmi priporočenih pripravkov registriranih v letu 2016 za zatiranje plevelov v žitih, je dostopno na spletni strani KGZS-Zavoda Novo mesto (http://www.kmetijskizavod-nm.si/nasveti/varstvorastlin ).

Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov. Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.


Datum objave obvestila: 22.03.2016 11:52
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS