69. Varstvo jablan - 25.08.2015 08:20 - Zaključeno


Škrlup in skladiščne bolezni

Pozne sorte jabolk je še potrebno varovati pred škrlupom in skladiščnimi boleznimi. Uporabite lahko fungicide kot so Merpan 80 WDG, Scab 80 WG ali Zato 50 WG s karenco 21 dni, Bellis (karenca 7 dni) ali Geoxe (karenca 3 dni). Pripravki delujejo tudi na jablanovo listno pegavost, ki se v zadnjih letih pri nekaterih sortah pojavlja v večjem obsegu. Bolezen povzroča predčasno odpadanje listov in slabše dozorevanje plodov.

 

Jabolčni zavijač

Ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonske vabe so bili v zadnjem tednu majhni, vendar so vremenske razmere še ugodne za odlaganje jajčec, zato je potrebno pri poznih sortah jabolk še skrbeti za varstvo plodov. Zaradi preprečevanja pojavov ostankov insekticidov v plodovih priporočamo za zadnje škropljenje rabo pripravkov s krajšo karenco kot je npr. Affirm, ki ima karenco 7 dni, ali pa uporabo katerega od ekoloških pripravkov brez karence kot so Madex max, Carpovirusin ali Lepinox plus. Upoštevajte navodila proizvajalcev sredstev!

 

Pripravila: Vojko Škerlavaj in Meta Zemljič


Datum objave obvestila: 25.08.2015 08:20
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŠKERLAVAJ Vojko
Uredil: Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS