81. VARSTVO HMELJA - 20.08.2015 11:59 - Zaključeno


Hmeljeva peronospora

 

Svetujemo vam da, ponovno zaščitite hmeljišča predvsem poznih sort (Celeia) kakor tudi ostalih sort, ki jih boste obirali v septembru, z uporabo enega od bakrovih pripravkov (glej Hmeljarske informacije št. 2). Na voljo imate tudi pripravek Delan 700 WG, ki ga v tem času uporabite v odmerku 1,2 kg/ha. V primeru, da v nasadih že najdete znake okužb s hmeljevo peronosporo vam svetujemo uporabo pripravka Revus v odmerku 1,6 l/ha. Pri škropljenih upoštevajte, da lahko pripravek Revus v rastni dobi uporabite samo 2-krat. Pozorni bodite na karence saj imajo vsi navedeni fungicidi karenco 14 dni.

Opozorimo naj vas tudi na ukorenišča in prvoletnike, kjer morate ravno tako dosledno izvajati varstvo hmelja tudi v času obiranja hmelja.

 

Hmeljeva pepelovka

 

Prav tako kot za hmeljevo peronosporo velja opozorilo tudi za hmeljevo pepelovko. Na občutljivih sortah kot so Magnum, Dana, Celeia ter Bobek, ki jih boste obirali v septembru pri škropljenju preventivno dodajte enega od pripravkov na osnovi žvepla. Karenca za pripravke na osnovi žvepla je 7 oz. 8 dni. V kolikor pa v nasadu najdete okužene storžke, nemudoma uporabite sistemični fungicid Systhane 20 EW v odmerku 1,5 l/ha v kombinacij z enim od žveplovih pripravkov. Karenca za Systhane 20 EW je 14 dni.

 

Hmeljeva pršica

 

Obveščamo vas, da je prepozno za uporabo večine akaricidov, ki so dovoljeni v hmeljiščih, ker je njihova karenca 21 oziroma 28 dni. Uporabite lahko le še akaricid Acramite 480 SC, ki ima karenco 14 dni. Ponovno vas opozorimo, da je Acramite 480 SC dovoljeno uporabiti v istem hmeljišču le 1-krat letno. Ostale omejitve in priporočila za njegovo uporabo smo navedli v zadnji št. Hmeljarskih informacijah.

 

Hmeljev bolhač - poletna generacija

 

V večini hmeljišč ste populacijo hmeljevega bolhača poletne generacije uspešno zatrli. V kolikor imate v nasadih še prisotne bolhače, ki se trenutno nahajajo na rastlinah hmelja na višini cca. 4 metrov in že poškodujejo storžke hmelja, uporabite insekticid Karate Zeon 5 CS, ki ima karenco 21 dni. Tako je njegova uporaba mogoča le še na poznejših sortah hmelja, ki jih boste obirali okrog 10. avgusta. Opozorilo: Insekticid Karate Zeon 5 SC smete v istem hmeljišču uporabiti le 2-krat letno. Omenjenega insekticida ne smete uporabljati v vročem in vetrovnem vremenu! Pazite na varnostne pasove od voda 1. in 2. Reda.

 

Koruzna vešča – 2. generacija

 

Let metuljev koruzne vešče 2. generacije je zelo številčen, na kar smo vas že opozorili. V primerjavi z lanskim letom, ko smo v Žalcu na Inštitutu v juliju do vključno 19. avgusta ulovili le 156 metuljev, v letošnjem letu pa v istem obdobju 1013 metuljev. Let metuljev je bil letos zelo številčen v 1. in 2. dekadi julija, se pa zadnje dni v avgustu ponovno povečuje. Populacija koruzne vešče je zelo različna na posameznih mikrolokacijah. Tako smo na primer na Inštitutu (IHPS) ulovili manj metuljev 2. generacije (936 metuljev), kot na območju Roj (1383 metuljev), ki je od opazovane lokacije IHPS oddaljena le nekaj 100 m.


Datum objave obvestila: 20.08.2015 11:59
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: LESKOŠEK Gregor
Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej, Sebastjan Radišek
Seznam registriranih FFS