68. Varstvo vinske trte - 17.08.2015 13:54 - Zaključeno


Pred peronosporo vinske trte je smiselno škropiti le še pozne sorte grozdja. Uporabite fungicide s krajšo varnostno dobo (tri tedne) kot so: Mildicut, Pergado C, Quadris, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Cuprablau 50 WP ali Champ formula 2 FLO. Za varstvo pred oidijem lahko dodate žveplov pripravek. Za preprečevanje okužb jagod s sivo plesnijo lahko pri poznih sortah grozdje še zavarujete z enim izmed pripravkov kot so Mythos, Teldor SC 500, Switch 62,5 WG, Rovral aquaflo, Cantus ali ekološki pripravek Botector. Upoštevajte varnostne dobe pripravkov!

V vinogradih povzročajo letos veliko škode razne žuželke, zlasti ose in sršeni. Za zmanjšanje njihove številčnosti priporočamo nastavljanje prehranskih vab, ki jih pripravite z mešanico kisa in sadnega soka. Še naprej spremljajte tudi pojav plodove vinske mušice, saj je od žuželk poškodovano grozdje bolj podvrženo gnitju.

 

Pripravila: Vojko Škerlavaj in Meta Zemljič


Datum objave obvestila: 17.08.2015 13:54
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŠKERLAVAJ Vojko
Uredil: Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS