67. Varstvo jablan in hrušk - 17.08.2015 13:52 - Zaključeno


Škrlup in skladiščne bolezni

Po dežju je potrebno pozne sorte jablan in hrušk ponovno zavarovati pred škrlupom in drugimi boleznimi plodov, ki se pojavljajo med skladiščenjem. Uporabite fungicide s krajšo karenco. Pripravki Merpan 80 WDG, Scab 80 WG in Zato 50 WG imajo karenco 21 dni, Bellis 7 dni in Geoxe 3 dni.

Po zadnjem dežju je predvsem v ekoloških nasadih večja možnost širjenja jablanove pegavosti (Diplocarpon mali) in sajavosti na plodovih. Za preprečevanje širjenja teh bolezni v ekološki pridelavi nimamo registriranih fungicidov. Pri sortah občutljivih na jablanovo pegavost lahko uporabite sredstvo za krepitev rastlin Myko-Sin.

 

Pripravila: Vojko Škerlavaj in Meta Zemljič


Datum objave obvestila: 17.08.2015 13:52
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŠKERLAVAJ Vojko
Uredil: Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS