66. Plodova vinska mušica - 10.08.2015 13:28 - Zaključeno


Plodova vinska mušica

Pri zgodnjih sortah vinske trte, kjer se jagode že barvajo in zorijo, smo opazili poškodbe, ki jih povzroča plodova vinska mušica (Drosophila suzukii) pri odlaganju jajčec. Vinogradnikom zato priporočamo pregledovanje grozdja in spremljanje navzočnosti mušic s pomočjo lovnih vab.

Pripravite jih iz kisa ali mešanice kisa in vina v razmerju 3:1. Na liter mešanice dodate žlico sladkorja ali kvas ter nekaj kapljic detergenta. Približno 1 dl mešanice vlijete v zaprte plastenke, ki ste jim pod vrhom izvrtali luknjice premera do 4 mm. Tako pripravljene vabe obesite v bližino grozdov. Plodova vinska mušica je zelo podobna ostalim vinskim mušicam. Velika je 2 do 3 mm, rumenorjave barve in ima rdeče oči. Samci imajo na konici kril črno pego, po čemer se ločijo od ostalih vinskih mušic. Če sumite na prisotnost plodove vinske mušice in imate težave z njenim prepoznavanjem, se obrnite na Službo za varstvo rastlin na vašem območju ali si poglejte informacije s slikovnim materialom na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/drugi_skodljivi_organizmi/gospodarski_skodljvi_organizmi/drugi_novejsi_skodljivi_organizmi/plodova_vinska_musica/

 

Za zatiranje plodove vinske mušice na trti ima letos dovoljenje insekticid Laser 240 SC (a.s. spinosad). Uporabite ga lahko največ dvakrat v odmerku 0,22 l/ha. Karenca je 14 dni.

Sredstvo je nevarno za čebele zato je treba pred škropljenjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevajte navodila in predpise o varni rabi sredstev!


Datum objave obvestila: 10.08.2015 13:28
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŠKERLAVAJ Vojko
Uredil: Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS