63. Pepelovka na bučkah, kumarah in radiču - 03.08.2015 14:49 - Zaključeno


Močne rose in visoka zračna vlaga po zadnjem dežju so ugodne za razvoj pepelastih plesni. Kjer opažate znamenja bolezni lahko preprečite njeno širjenje z uporabo katerega od fungicidov kot so: Ortiva, Topas 100 EC ali Duaxo koncentrat ali katerega izmed mikrokapsuliranih žveplovih pripravkov kot so Cosan, Kumulus DF, Pepelin, Thiovit Jet ali Vindex 80 WG. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 03.08.2015 14:49
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS