62. Resarji na vrtninah - 03.08.2015 14:46 - Zaključeno


Letošnje vroče in suho vreme je zelo ugodno za razvoj resarjev (Thrips sp.), ki se množično pojavljajo na različnih vrtninah, zlasti na poru, kapusnicah, radiču, jajčevcih. Poškodbe povzročajo odrasli osebki in ličinke, ki sesajo sokove na listih, plodovih in cvetovih. Pri visokih temperaturah je razvoj resarjev hiter, zato se lahko v kratkem času populacija zelo poveča in povzroča velike škode. Da prekinemo njihov razvojni krog, resarje zatiramo z insekticidi v 2 do 3 terminih v 5 do 7 dnevnih presledkih. Insekticidi namreč delujejo samo na žuželke v stadiju odraslih osebkov in mlajših ličink, na jajčeca in starejše ličinke pa ne delujejo. Za zatiranje škodljivca lahko uporabite pripravek Laser 240 SC na osnovi a.s. spinosad, ki je primeren tudi v ekološki pridelavi. Laser je strupen za čebele zato strogo upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 03.08.2015 14:46
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS