61. Varstvo vinske trte - 03.08.2015 14:42 - Zaključeno


Peronospora in oidij

Po zadnjem dežju je potrebno vinograde ponovno zavarovati pred peronosporo in oidijem. Pri sortah, kjer se jagode še ne mehčajo je še vedno možna okužba jagod s peronosporo. Za varstvo uporabite katerega od dotikalnih ali delno sistemičnih fungicidov kot so Antracol, Antracol WG 70, Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Manfil 75 DG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF, Moximate 725 WG in WP, Velostar 725 WG, Profilux, Nautile DG, Pergado MZ, Gett, Pergado C, Mildicut, Electis 75 WG, ali pripravek z bakrom kot je Amaline flow ali druge bakrove pripravke kot so Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra, Cuprablau Z 50 WP, Champion 50 WG, Champ formula 2 Flo, Cuproxat, Kocide DF, Kocide 2000, Nordox 75 WG, Flowbrix Blau SC, Bordojska brozga caffaro. Za varstvo pred oidijem pa dodajte žveplov pripravek. Uporabite lahko tudi kombinirane pripravke proti peronospori in oidiju kot so Quadris, Cabrio top ali Universalis. Pri izbiri in rabi pripravkov upoštevajte navodila in varnostne dobe!


Datum objave obvestila: 03.08.2015 14:42
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS