60. Varstvo jablan in hrušk - 03.08.2015 14:41 - Zaključeno


Škrlup, jablanova pepelovka, jablanova listna pegavost, mušja pegavost in sajavost

Po zadnjih padavinah je potrebno v nasadih jablan in hrušk obnoviti fungicidno oblogo na listih in plodovih. Uporabite katerega od dotikalnih fungicidov kot je Antracol, Antracol WG 70, Dithane M-45, Dithane DG Neotec, Mankoz 75 WG, Manfil 80 WP, Penncozeb 75 DG, Pinozeb M–45, Delan 700 WG, Merpan 80 WDG, Orthocide 80 WG, Polyram DF, Scab 80 WG, Thiram 80 WG ali podoben. Z omenjenimi fungicidi boste drevje varovali pred okužbami s škrlupom, mušjo pegavostjo, sajavostjo in jablanovo listno pegavostjo. Slednjo smo pred leti opažali samo v ekoloških nasadih, sedaj pa se pojavlja tudi v integrirani pridelavi in povzroča predčasno odpadanje listov ter slabše dozorevanje plodov.

Za varstvo jablan pred jablanovo pepelovko uporabite žveplov pripravek.

 

Jabolčni zavijač

Letošnje vremenske razmere so ugodne za razvoj jabolčnega zavijača, ulovi metuljčkov na feromonske vabe so še naprej številčni. Škodljivca je potrebno še naprej redno zatirati v približno dvotedenskih razmikih z enim izmed registriranih insekticidov. Priporočamo tudi dodajanje virusnega pripravka in/ali pripravka na osnovi bakterije Bacillus thuringiensis, ki sta primerna tudi za varstvo ekoloških nasadov.


Datum objave obvestila: 03.08.2015 14:41
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS