59. VARSTVO KROMPIRJA - 27.07.2015 15:56 - Zaključeno


Nasade krompirja, kjer cime ne bomo uničili v naslednjih dneh, je potrebno še naprej varovati pred okužbami s krompirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo. Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 27.07.2015 15:56
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŠKERLAVAJ Vojko
Uredil: Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS