58. VARSTVO KOŠČIČARJEV IN JAGODIČEVJA - 27.07.2015 15:55 - Zaključeno


 

Na plodovih nekaterih vrst koščičarjev (marelic, breskev, nektarin), jagodičevja (jagod, malin, ribeza, kosmulj, robid, borovnic) in fig se sedaj pojavljajo poškodbe plodov, ki jih povzročajo žerke plodove vinske mušice in spremljajoče gnitje. Sadjarjem priporočamo postavljanje lovnih vab v nasadih, rabo dovoljenih insekticidov in upoštevanje ostalih tehnoloških ukrepov, ki preprečujejo širjenje škodljivca. V nasadih je potrebno pobrati oziroma odstraniti vse plodove, okužene pa predelati ali uničiti. S prodajo napadenih plodov tudi raznašamo škodljivca na druga območja zato je varstvo pred tem škodljivcem pomembno. Več informacij o škodljivcu si oglejte na spletni strani :http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/drugi_skodljivi_organizmi/gospodarski_skodljvi_organizmi/drugi_novejsi_skodljivi_organizmi/plodova_vinska_musica/

V Sloveniji imata za zatiranje škodlivca dovoljenje pripravka Laser 240 SC (spinosad) in Spada 200 EC (fosmet). Pogoji in zahteve njihove rabe so navedeni v tabeli:

 

 

Sadna vrsta

Insekticid

breskve, nektarine

Spada 200 EC - 2,5 L/ha; karenca: 14 dni; največ 1 X

Laser 240 SC - 0,4 L/ha; karenca: 7 dni; največ 2 X

marelice, slive

Laser 240 SC - 0,4 L/ha; karenca: 7 dni; največ 2 X

maline, robide

Laser 240 SC - 0,4 L/ha; karenca: 3 dni; največ 2 X v 10 dnevnih presledkih

borovnice, brusnice, ribez in kosmulja

Laser 240 SC - 0,4 L/ha; karenca: 3 dni; največ 2 X v 7 dnevnih presledkih

jagode

Laser 240 SC - 0,3 L/ha; karenca: 1 dan; največ 3 X v 7 dnevnih presledkih

vinska trta

Laser 240 SC - 0,22 L/ha; karenca: 14 dni; največ 2 X

 

Sredstva so nevarna za čebele zato je treba pred škropljenjem odstraniti cvetočo podrast ter preprečiti zanašanje na sosednje cvetoče rastline. Upoštevajte navodila in predpise o varni rabi sredstev!


Datum objave obvestila: 27.07.2015 15:55
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŠKERLAVAJ Vojko
Uredil: Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS