57. VARSTVO VINSKE TRTE - 27.07.2015 15:54 - Zaključeno


Za varstvo vinske trte pred peronosporo še naprej priporočamo rabo katerega od dotikalnih fungicidov kot so Antracol , Antracol WG 70, Delan 700 WG, Dithane DG Neotec, Dithane M 45, Manfil 75 DG, Manfil 80 WP, Mankoz 75 WG, Pinozeb M 45, Penncozeb 75 DG, Polyram DF ali pripravek z bakrom kot je Amaline flow ali druge bakrove pripravke. Za varstvo pred oidijem pa dodajte pripravek kot je Falcon EC 460, Crystal, Collis, Domark, Dynali, Kusabi 300 SC, Luna experience, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Postalon 90 SC, Talendo, Talendo extra, Topas 100 EC, Topaze, Vivando. Lahko uporabite tudi kombinirane pripravke proti peronospori in oidiju kot so Quadris, Cabrio top ali Universalis. Škropivu obvezno dodajte tudi žveplov pripravek.

Pri izbiri in rabi pripravkov upoštevajte navodila in varnostne dobe !


Datum objave obvestila: 27.07.2015 15:54
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŠKERLAVAJ Vojko
Uredil: Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS