55. VARSTVO KORUZE - 20.07.2015 10:40 - Zaključeno


KORUZNI HROŠČ

 

V posevkih koruze po vsej Sloveniji se sedaj pojavlja koruzni hrošč. Populacije so ponekod zelo velike, še posebej tam, kjer ni bil upoštevan kolobar ali uporabljen talni insekticid. V takih primerih se že kažejo poškodbe zaradi obžiranja svile na storžih. Iz SV Slovenije poročajo tudi o poleganju koruze, ki je posledica hranjenja ličink s koreninami. Kjer so populacije hroščkov velike opažamo tudi poškodbe na drugih gostiteljskih rastlinah, npr. na cvetovih buč. V tem času nimamo veliko možnosti za zatiranje škodljivca. V koruzi je za zatiranje hroščkov možno uporabiti insekticid Decis ali Gat decline (a.s deltametrin), vendar je izvedba škropljenja težavna, ker je škropilno tehniko potrebno prilagoditi višini koruze.

Pri rabi insekticidov je potrebno upoštevati pravila varne rabe! Oba insekticida sta strupena za čebele in druge opraševalce in se ju sme uporabljati največ dve uri po sončnem zahodu in v nočnem času, največ dve uri pred sončnim vzhodom.


Datum objave obvestila: 20.07.2015 10:40
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŠKERLAVAJ Vojko
Uredil: Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS