92. VARSTVO KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI - 23.06.2015 13:22 - Zaključeno


Krompirjeva plesen

Vremenske razmere za razvoj krompirjeve plesni so v zadnjem obdobju izredno ugodne, še posebno v dnevih, ko se pojavljajo plohe in nevihte in ko jim sledijo visoke temperature. Priporočamo, da posevke zaščitite s sistemičnim ali polsistemičnim pripravkom: ACROBAT MZ WG, ANTRACOL COMBI, ELECTIS 75 WG, EQUATION PRO, FORUM MZ WG, GALBEN M, INFINITO, MELODY DUO WG 66,8, MOXIMATE 725 WP, NAUTILE DG, PROFILUX, RANMAN TOP, RIDOMIL Gold MZ Pepite, SACRON 45 DG, ... Zaradi možnosti razvoja rezistence priporočamo, da pripravke z različnimi a.s. menjujete med sabo. Razmiki med škropljenji naj ne bodo daljši od 10 - 14 dni.Za zaščito ekoloških posevkov proti krompirjevi plesni uporabite bakrene pripravke.

Pripravki označeni z * so registrirani tudi za zatiranje črne listne pegavosti krompirja.

Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.

 

Preglednica 1: Seznam sistemičnih fungicidov, ki so v Sloveniji v letu 2015 registrirani za zatiranje krompirjeve plesni.

Fitofarmacevtsko sredstvo

Aktivna snov

[g/l, g/kg]

Odmerek

[kg, l/ha]

Karenca

[dni]

ACROBAT MZ WG *

mankozeb + dimetomorf

2

7

ANTRACOL COMBI *

cimoksanil + propineb

2,5

14

ELECTIS 75 WG *

mankozeb + zoksamid

1,5 – 1,8

7

EQUATION PRO

cimoksanil + famoksadon

0,4

14

FORUM MZ WG *

mankozeb + dimetomorf

2

7

GALBEN M

mankozeb + benalaksil

2,5

28

INFINITO

propamokarb + fluopikolid

1,2 – 1,6

7

MELODY DUO WG 66,8

propineb + iprovalikarb

2,5

14

MOXIMATE 725 WG

mankozeb + cimoksanil

2,5

7

MOXIMATE PLUS

mankozeb + cimoksanil

1,25-2,5

7

NAUTILE DG

mankozeb + cimoksanil

2

7

PROFILUX

mankozeb + cimoksanil

2,5

7

RANMAN TOP

ciazofamid

0,5

7

RIDOMIL Gold MZ Pepite

mankozeb + metalaksil-M

2,5

21

SACRON 45 DG

cimoksanil

0,22

14

 

Koloradski hrošč

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbite za zaščito čebel in drugih opraševalcev. Upoštevajte, da poraba dotikalnih fitofarmacevtskih sredstev, ki so označena kot čebelam nevarna, v času cvetenja gojenih rastlin, v dnevnem času ni dovoljena. Cvetočo podrast odstranite in preprečite zanašanje na sosednje cvetoče rastline.

 

Preglednica 2: Seznam insekticidov, ki so v Sloveniji v letu 2015, registrirani za zatiranje koloradskega hrošča.

SISTEMIČNI INSEKTICIDI

Fitofarmacevtsko sredstvo

Aktivna snov

Odmerek, koncentracija

Karenca (dni)

ACTARA 25 WG

tiametoksam

60-80 g

14

BISCAYA

tiakloprid

0,3 l

14

CALYPSO SC 480

tiakloprid

0,1 l

21

MIDO 20 SL

imidakloprid

0,3 l/ha

14

MOKSYCAN 20 SG

acetamiprid

100 g

14

MOSPILAN 20 SG

acetamiprid

100 g

14

MOSPILAN SG

acetamiprid

100 g

14

NEEMAZAL T/S *

azadirahtin

0,25 %

/

NUPRID 200 SC

imidakloprid

0,3 l/ha

14

DOTIKALNI INSEKTICIDI

BULLDOCK EC 25

beta-ciflutrin

0,5 l

7

**CORAGEN

klorantraniliprol

0,06 l

14

SPARVIERO

lambda-cihalotrin

0,075 l

7

ALVERDE

metaflumizon

0,25 l

14

MAVRIK 240

tau-fluvalinat

0,2 l

14

RAPTOL KONCENTRAT *

olje ogrščice + piretrin

10,0 l

3

RAPTOL SPRAY *

olje ogrščice + piretrin

/

3

BIOTIP FLORAL *

piretrin

1,6 l

3

FLORA VERDE *

piretrin

1,6 l

3

LASER 240 SC *

spinosad

0,2 l

7

* Pripravki dovoljeni za uporabo tudi v ekološki pridelavi.

** Pripravek ni dovoljeno uporabljati na najožjih vodovarstvenih območjih (VVO 1) in v ukrepu KOPOP (POS_FFS).


Datum objave obvestila: 23.06.2015 13:22
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS